header-podvecery header-podvecery header-nadrazi header-AEF

Česká expozice 2022

České expozice se i v roce 2022 namísto profesních spolků ujal spolek Cestami proměn. Bylo nám ctí ji opět zastřešit. Vznikla ve spolupráci s osobnostmi oboru zahradní a krajinářské tvorby, umělců, pedagogů a dalších profesí. Jednali jsme také o spolupráci státních institucí. Od řady z nich jsme dostali pro expozici záštitu. Tématem expozice ORBIS FUTURI (Svět budoucnosti) byla česká krajina, Universum a odpověď na otázku, jaký bude svět v době klimatických změn.

https://doparku.cz/2022/03/29/floriade-expo-cz-2022/

https://artrevue.cz/expo-floriade-2022-v-holandsku-s-ceskou-ucasti/

https://rotterdam.czechcentres.cz/blog/2022/10/labyrint-sveta-na-floriade-expo-2022

https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Ceska-republika-na-svetove-vystave-FLORIADE-EXPO-2022-697806

2022.07 Czech Republic FloriadeExpo2022 Fotolinie 6 mini 2022.07_-_Czech_Republic_-_FloriadeExpo2022_Fotolinie_10_mini.jpg 2022.07 Czech Republic FloriadeExpo2022 Fotolinie 2 mini  

ORBIS FUTURI

(SVĚT BUDOUCNOSTI)

Aktivní přípravy začaly 10. 1. 2022 po svolání iniciační skupiny a na základě nové nabídky z managmentu Floriade. Nizozemsko potvrdilo 3. 2. 2022 dopisem ambasády také na ministerstva, že má nadále zájem o účast ČR.

Smysl účasti ČR: Cílem skupiny je připravit ve spolupráci s mnoha dalšími důstojnou expozici reprezentující Českou republiku na mezinárodní zahradnické výstavě Floriade Expo 2022 v době našeho předsednictví EU. Našim cílem je prezentace zahradního umění a také jasné stanovisko oboru k současným trendům řešení palčivých otázek životního prostředí. Organizační tým je složen z krajinářských architektů pracujících na různých pracovních postech, pedagogů, odborníků v oblasti realizací krajinářských úprav atd. Na své náklady pracujeme na přípravě expozice, oslovujeme sponzory a souběžně jednáme s ministerstvy a dalšími významnými institucemi země. Kdokoli chce pomoci s přípravou, realizací nebo příspěvkem, je vítán.

Číst dál...

Podstatou expozice s latinským názvem ORBIS FUTURI, svět budoucnosti, je zamyšlení nad světem. Návštěvník prošel řadou expozic, kdy každá se nějak vyjadřuje k tomuto světu a k tomu, co se v něm děje. Projde labyrintem a na jeho „konci“ objeví jednoduchou pravdu

přichází a je vtažen to kompozice, ale ne k dílu, které stojí uvnitř celé plochy – ve vztahu k divákovi je vně. Universum je symbol něčeho, co nás přesahuje, stojí všude kolem a současně je mimo jako něco složitě pochopitelného.

Návštěvník vstupuje do plochy a vchází na místo odpočinku, na místo, které je těžištěm celé kompozice, je to jako rozdíl mezi těmi, co jsou venku. Ti si neuvědomují, že se svět výrazně mění, že se musí měnit, a člověk bude muset přinášet rozhodnutí a řešení. Svět je pro ně stále stejným konzumním místem. Ti, kteří vejdou, mají možnost se nad vším zamyslet, přečíst si a dozvědět se, co se děje. Odchází s myšlenkou, která jim otevře oči anebo ne, je to jen možnost, která se každému naskytne. Uvědomit si, jak je příroda pro rovnováhu důležitá, že filozofové, architekti všeho druhu, ekologové, environmentalisté přinášejí informace, které mají celý svět upozornit na nebezpečí, které hrozí.

Filozofie je opřena o J. A. Komenského a jeho Labyrint světa a ráj srdce a vyzývá k tomu, aby každý vstoupil do svého srdce a hledal odpověď na všechny otázky labyrintu světa. Každý musí začít u sebe a bude stále více lidí, kteří pochopí složitost situace a změní své myšlení a přístup k planetě. Žádné nařízení, Green Deel ani restriktivní opatření nemohou věci změnit tak, jako čistota přístupu každého jednotlivce. V tom je spojitost s J.A.K., tady je jeho učení zase aktuální, že vedle sebe bude stát příroda a její důležitost a víra jako hybná síla proměny.

Ing. Petr Mičola

Vize:

Uvědomit si a přiznat dosah našeho počínání a odpovědnost za planetu. Poukázat na důležitou roli našeho oboru v době klimatických změn. Kvalitu prostředí měst řešit udržitelnou cestou. Mimo město změnit poměr ploch ve prospěch přírody. Připomenout Evropě aktuálnost učení J.A. Komenského a navázat na jeho „Labyrint světa a ráj srdce“ současným oborovým postojem k životnímu prostředí.

Cíl:

Vytvořit expozici, která bude v návaznosti na myšlenky J.A.K vyjadřovat stanovisko našeho oboru, propojení krajinářské architektury a ekologie, připomenutí naší oborové historie i současnosti – tvůrce a díla. Podnítit návštěvníka k zamyšlení nad kritickou situací přírody i soudobé společnosti a k hledání správných cest.

Cílová skupina:

Návštěvníci výstavy Floriade 2022, organizátoři, naše vláda a ministerstva, příslušné orgány EU, členové SZUZ a SZKT, zahradnický obor, mládež, občané ČR – na Floriade jsou pořádány zájezdy cestovních kanceláří, EU, a obecně celé lidstvo.

Ing. Petr Mičola