header-podvecery header-podvecery header-nadrazi header-AEF

Podstatou expozice s latinským názvem ORBIS FUTURI, svět budoucnosti, je zamyšlení nad světem. Návštěvník prošel řadou expozic, kdy každá se nějak vyjadřuje k tomuto světu a k tomu, co se v něm děje. Projde labyrintem a na jeho „konci“ objeví jednoduchou pravdu

přichází a je vtažen to kompozice, ale ne k dílu, které stojí uvnitř celé plochy – ve vztahu k divákovi je vně. Universum je symbol něčeho, co nás přesahuje, stojí všude kolem a současně je mimo jako něco složitě pochopitelného.

Návštěvník vstupuje do plochy a vchází na místo odpočinku, na místo, které je těžištěm celé kompozice, je to jako rozdíl mezi těmi, co jsou venku. Ti si neuvědomují, že se svět výrazně mění, že se musí měnit, a člověk bude muset přinášet rozhodnutí a řešení. Svět je pro ně stále stejným konzumním místem. Ti, kteří vejdou, mají možnost se nad vším zamyslet, přečíst si a dozvědět se, co se děje. Odchází s myšlenkou, která jim otevře oči anebo ne, je to jen možnost, která se každému naskytne. Uvědomit si, jak je příroda pro rovnováhu důležitá, že filozofové, architekti všeho druhu, ekologové, environmentalisté přinášejí informace, které mají celý svět upozornit na nebezpečí, které hrozí.

Filozofie je opřena o J. A. Komenského a jeho Labyrint světa a ráj srdce a vyzývá k tomu, aby každý vstoupil do svého srdce a hledal odpověď na všechny otázky labyrintu světa. Každý musí začít u sebe a bude stále více lidí, kteří pochopí složitost situace a změní své myšlení a přístup k planetě. Žádné nařízení, Green Deel ani restriktivní opatření nemohou věci změnit tak, jako čistota přístupu každého jednotlivce. V tom je spojitost s J.A.K., tady je jeho učení zase aktuální, že vedle sebe bude stát příroda a její důležitost a víra jako hybná síla proměny.

Ing. Petr Mičola