header-podvecery header-podvecery header-nadrazi header-AEF

Aktuality

Prohlédněte si katarské "pouštní hnízdo", seznamte se s v zemi slavnými holubími věžemi. Pavilon kombinuje tradice s moderními technologiemi a materiály. Katar představuje svou vizi, jak s pomocí inovací zazelenit poušť a postupně vybudovat i zelená města. 

2. září se na Floriade bude konat národní den Kataru. Den upozorní na historii a kulturu Kataru s projevy a kulturními vystoupeními. Speciální představení se budou konat v Katarském pavilonu ve dnech 2. až 3. září. 

2022.07 Qatar Desert Nest Floriade Fotolinie 2 1280x853

Na Floriade Expo 2022 se postupně představují jednotlivé státy svými národními dny.

V neděli 11. září se můžete blíže seznámit s Etiopií a jejím pojetím rostoucích zelených měst a budoucnosti světa.

Ethiopian National Day EHPEA2

Seznamte se blíže s tématem biofilního designu a jeho vlivu na lidi. 30. srpna proběhne již 24. FLORIADE DIALOG zaměřený právě na téma biofilního designu. Zúčastnit se můžete živého setkání v přírodním pavilonu na Floriade Expo nebo prostřednictvím webináře (online).

Podrobnosti najdete na stránce Floriade Dialogue #24 Biophilic Design
Na dialog je nutné se registrovat, registrační formulář najdete dole na výše uvedené stránce.

Biophilic Design

foto credit: Floriade Almere 2022 B.V.

Holandsko – odborná zahradnická exkurze s návštěvou světové zahradnické výstavy Floriade
Termín: 29.9. - 3.10.2022
Unie botanických zahrad organizuje odborný zájezd do Holandska s primárním cílem navštívit Expo Floriade.
Podrobný program v najdete ZDE.

Jelikož není autobus plně vytížen, nabízí Unie volná místa i dalším kolegům a odborným uskupením. Pokud budete mít zájem, kontaktujte cestovní kancelář CIAO Strakonice, která zájezd zařizuje. 

Eduard Chvosta, člen rady Unie botanických zahrad ČR

FE22-příjezd_k_místu_výstavy.jpg

Zveme vás ke sledování online konference v rámci FLORIADE EXPO 2022 na téma Skleníky.
Skleníkové zahradnictví se nachází uprostřed přechodu z lineárního výrobního řetězce k cyklickému, recyklačnímu systému. Jak omezit a přesměrovat a znovu využít různé toky zdrojů?

Podrobné informace ke konferenci najdete ZDE.

foto credit: Floriade EXPO 2022

Ve středu 13. dubna slavnostně zahájil nizozemský král Willem-Alexander světovou výstavu FLORIADE EXPO 2022 v Almere. Spolu s dětmi z Flevolandu symbolicky dosadil řeřichy do živé mapy parku. Vernisáž se konala u věžoveho domu Flores, sídla ředitelství výstavy, který je se svou umělecky pojatou fasádou barevným poutačem Floriade. U objektu, tedy na jednom z nejprestižnějších míst, naleznete udržitelnou, duchovně laděnou a ekologicky šetrnou českou expozici s impozantní sochou Universum od Václava Fialy.

Floriade Expo 2022 Official opening by king Willem Alexander 2022.04.13 Fotografie Robin Utrecht 6 1

Foto Robin Utrecht

Zástupci tvůrců české expozice Drahomíra Kolmanová a Miroslava Paclová dorazily v úterý 13. 4. 2021 do Almere, aby spolupracovaly na dokončování příprav.
V odpoledních hodinách naši expozici navštívila hodnotící komise, která v průběhu výstavy provede 3 obhlídky národních expozic a vyhodnotí vítěze. Porotu u naší expozice zaujala filozofie, její citlivost k místnímu prostředí a samozřejmě impozantní socha Universum.
Expozice je nízkonákladová, s malou uhlíkovou stopou, s maximálním využitím přírodních materiálů. V průběhu roku bude doprovázena citáty Jana Amose Komenského, od jehož narození letos uplynulo 430 let. Naší ambicí není soutěžit s krásnými, výpravnými expozicemi kolegů, ale spojovat svět, Universum, v duchu základních principů jeho fungování.
278266138 5016458781768144 549792559630234347 n 278369881_5016458838434805_1352718885694309251_n.jpg 278478181_5016458688434820_7882181617704481909_n.jpg Sousední expozice

Česká expozice na světové výstavě Floriade EXPO 2022 s názvem ORBIS FUTURI získala záštitu předsedy vlády pana Petra Fialy pro organizační tým je záštita velkou poctou a závazkem.

13952 2022 Floriade Expo Stránka 1

Česká expozice na světové výstavě Floriade EXPO 2022 s názvem ORBIS FUTURI získala záštitu Úřadu vlády a s ní právo užívat logo předsednictví ČR Evropské Unii. Pro organizační tým je záštita pana doc. PhDr. Mikuláše Beka, ministra pro evropské záležitosti, velkou poctou a závazkem.

Úřad vlády záštita Floriade CZ 2 Stránka 3

Socha Universum dokončena! Díky nezdolnému umu sochaře, tradičním schopnostem týmu pomoci si všude tam, kde selžou  plánované postupy, a díky souhře tří zemitých chlapů socha stojí a dotýká se hvězd. Nejen svým tvarem a posláním, ale i Komenského odkazem, že všichni na jevišti tohoto světa stojíme, a cokoli se zde koná, všech se týče.

Dřevěná socha Universum pochází z dílny sochaře Václava Fialy. V průměru měří 5 m.

Floriade CZ22 jak rostla socha Universum 9 Floriade CZ22 jak rostla socha Universum 10 Floriade CZ22 jak rostla socha Universum 11 Floriade CZ22 jak rostla socha Universum 12 Floriade CZ22 jak rostla socha Universum 13 Floriade CZ22 jak rostla socha Universum 14 Floriade CZ22 jak rostla socha Universum 15 Floriade CZ22 jak rostla socha Universum 16 Floriade CZ22 jak rostla socha Universum 17   s lanovkou Floriade CZ22 jak rostla socha Universum 18 Floriade CZ22 jak rostla socha Universum 19 Floriade CZ22 jak rostla socha Universum 20 Floriade CZ22 predani osiva specialni kvetnate louky Vaclav Fiala Pietrovi van Loonovi

Přípravy na FLORIADE EXPO 2022 se intenzivně završují realizací všech více než 400 národních a mezinárodních expozic. Floriade CZ – česká expozice – začala růst 16. března. Instalaci monumentálního díla zahájil sochař Václav Fiala se svým týmem v dopoledních hodinách, pod dohledem věhlasného krajinářského architekta Pietra van Loona, atelier Hollandschap. Zajímá vás, jak dílo rostlo pod rukama Václava a jeho kolegů Stefana Ege a Karla Houdka?

Vaclav Fiala 20220316 1 Vaclav Fiala 20220316 2 Vaclav Fiala 20220316 3 Vaclav Fiala 20220316 4 Vaclav Fiala 20220316 5 Vaclav Fiala 20220316 6

Expozici ČR v rámci výstavy FLORIADE EXPO, kterou organizuje spolek Cestami proměn, z.s., byla udělena záštita České komise pro UNESCO.

Komie zvláště ocenila tematické zaměření expozice, ve smyslu společné odpovědnosti za naši krajinu a budoucnost, i to, že projekt pozitivně přispívá k cílům UNESCO v oblasti životního prostředí.

Ceska komise pro UNESCO zastita

Floriade Expo 2022 je mezinárodní zahradnická výstava pořádaná v Holandsku jedenkrát za deset let. Letošní ročník přináší téma "Growing green cities" a budou se zde skloňovat pojmy „udržitelnost“, „životaschopnost“ a „nadějná budoucnost“. Světovou výstavu hostí od dubna do počátku října město Almere, nově vytvořená ostrovní část poblíž Amsterdamu. Česká republika se zúčastní této mezinárodní výstavy díky aktivitám skupiny krajinářských architektů, umělců a zahradníků soustředěných pod spolkem Cestami proměn.

„Světová zahradnická výstava se zabývá klíčovými otázkami další existence života na planetě. Má šedesátiletou tradici, koná se jednou za deset let a je beze sporu největší profesní událostí desetiletí. Česká republika například získala medaili od královny v roce 1972, úspěšně se účastnila v letech 2002 a 2012. Letos se bude naše expozice zabývat reakcí na klimatické změny, opět s filozofií J. A. Komenského, od jehož narození uplyne 430 let. Rozhodně nemůžeme chybět, tím spíše, že naše země bude ve 2. pololetí roku 2022 předsedat Evropské unii,“ vysvětluje důvody české účasti Drahomíra Kolmanová, koordinátorka české expozice.

Cílem realizační skupiny je připravit ve spolupráci s mnoha dalšími institucemi a osobnostmi důstojnou reprezentaci České republiky. „Naším záměrem je nejen prezentace zahradního umění, ale také jasného stanoviska oboru k současným trendům řešení palčivých otázek životního prostředí,“ dodává krajinářský architekt Petr Mičola z ateliéru Gerten.

Téma plánované české expozice vychází z poselství světově uznávaného velikána Jana Amose Komenského a jeho i v dnešní době aktuálního díla „Labyrint světa a ráj srdce“. Komenský je pohřben v nedalekém Naardenu, což dává tomuto spojení další dimenzi. „Navazujeme na celkovou filozofii nové čtvrti a výstavy, která mimo jiné akcentuje uvědomělejší životní styl a inteligentní zásobování energiemi,“ přibližuje principy připravované expozice krajinářská architektka Jitka Trevisan. „Proto bude expozice jen minimálně zasahovat do současného stavu, způsob instalace a péče o expozici reflektuje její filozofii. Tedy pokoru k místu, skromnost ve spotřebě zdrojů, návrat k přírodě blízkým návrhům i v městském prostředí,“ dodává Jitka Trevisan a připomíná tolik diskutovaný dokument „Green Deal“ neboli „Zelená dohoda“, který se dotkne nás všech, ale nikdo zatím neví, co bude znamenat.

Česká expozice znázorňuje rozkvetlou louku, jakýsi symbol návratu k druhové rozmanitosti, protknutou jednoduchou pěšinou. Na trase je pod stromy rozšířené místo, „srdce“, ve kterém má návštěvník možnost uvědomit si podstatu celé expozice. Tady je přímé napojení na Komenského dílo a kdo se zastaví, může vnímat jeho poselství. Akcentem je dřevěná socha Václava Fialy „Universum“, vesmír, jehož jsme součástí, a který nám dává možnost poznat význam a důležitost naší planety jako místa pro život člověka a všech ostatních. „Jednáme o reprezentativním zastoupením státu a finanční podpoře, oslovujeme sponzory, probíhá příprava sochy, pracujeme na webu, Facebooku a Instagramu, dokončujeme prováděcí dokumentaci expozice a domlouvají se praktické kroky k realizaci v Almere,“ dodává Drahomíra Kolmanová.

Kontakty:

Drahomíra Kolmanová, koordinátorka expozice, +420 777 581 983, kolmanova@cestamipromen.cz

Miroslava Paclová, tiskové informace, +420 606 618 051, mirka.paclova@hortiservis.cz