header-podvecery header-podvecery header-nadrazi header-AEF

ORBIS FUTURI

(SVĚT BUDOUCNOSTI)

Aktivní přípravy začaly 10. 1. 2022 po svolání iniciační skupiny a na základě nové nabídky z managmentu Floriade. Nizozemsko potvrdilo 3. 2. 2022 dopisem ambasády také na ministerstva, že má nadále zájem o účast ČR.

Smysl účasti ČR: Cílem skupiny je připravit ve spolupráci s mnoha dalšími důstojnou expozici reprezentující Českou republiku na mezinárodní zahradnické výstavě Floriade Expo 2022 v době našeho předsednictví EU. Našim cílem je prezentace zahradního umění a také jasné stanovisko oboru k současným trendům řešení palčivých otázek životního prostředí. Organizační tým je složen z krajinářských architektů pracujících na různých pracovních postech, pedagogů, odborníků v oblasti realizací krajinářských úprav atd. Na své náklady pracujeme na přípravě expozice, oslovujeme sponzory a souběžně jednáme s ministerstvy a dalšími významnými institucemi země. Kdokoli chce pomoci s přípravou, realizací nebo příspěvkem, je vítán.

Expozici připravuje: spolek Cestami proměn, z.s. (www.cestamipromen/spolek) ve spolupráci s partnery – osobnostmi z oboru zahradní a krajinářské tvorby, vysokoškolskými pedagogy, majiteli firem atd. Koordinátorkou expozice je ředitelka spolku Ing. Drahomíra Kolmanová, autorizovaná krajinářská architektka.

Plocha: pozemek č. 71, součást plochy expozice nazvané Arboretum

Sousední plocha: Itálie

Celková rozloha: 567 m2 + 116 m2 pěšina a zpevněné plochy

Název expozice: ORBIS FUTURI (Svět budoucnosti)

Filozofie: Je opřena o J. A. Komenského a jeho Labyrint světa a ráj srdce. Vyzývá k tomu, aby každý vstoupil do svého srdce a hledal odpověď na otázky labyrintu světa. Každý musí začít u sebe. Bude stále více lidí, kteří pochopí složitost situace a změní svoje myšlení a přístup k planetě. Žádné nařízení ani restriktivní opatření nemohou věci změnit tak jako čistota přístupu každého jednotlivce.

Návrh expozice: Ing. Petr Mičola, Ing. Jitka Trevisan, Václav Fiala, Ing. Martina Ošťádalová

Realizace:

Základní úpravy terénu a zemní práce: Floriade

Realizace expozice: provedl nizozemský smluvní partner na náklady českých sponzorů a půjčky od spolku Cestami proměn, z.s.

Zahradnický a pomocný materiál: dle možností sponzorsky

Předání realizace: 7. 4. 2022

Charakteristika expozice:

Základní myšlenka expozice: Odkaz na Komenského dílo Labyrint světa a ráj srdce. V přeneseném významu se prodíráme labyrintem našeho života i s ekologickou zátěží, kterou jsme postupně vytvořili a nastává čas najít nové lepší řešení ve vyšší kategorii.

Základní artefakt: dřevěná socha Universum od sochaře Václava Fialy (průměr 5 m)

Stěžejní výsadba: květnatá louka, směs od českého producenta

Bližší popis expozice a okolí:

Plocha má tvar nepravidelného čtyřúhelníku, lemuje ji vodní kanál a přístupová cesta. Obvodový trávník přechází do květnaté louky se stromy. Nedaleko stojí jedna z dominant, budova Flores Expo Tower. Expozice je viditelná z lanovky, která vede na protější straně kanálu.

Na ploše jsou tři původní vzrostlé stromy. Základní výsadbu tvoří květnatá louka, symbol návratu k druhové rozmanitosti, úspoře vody a udržitelnosti. Loukou se vine jednoduchá pěšina s povrchem ze štěpky. Na trase pod stromy vytváří rozšířené místo, „srdce“, s posezením. Zde má návštěvník možnost uvědomit si podstatu celé expozice a přímé napojení na Komenského dílo. Vše doplňují informační stuhy a tabule. Stěžejním uměleckým prvkem je dřevěná socha Václava Fialy „Universum“, vesmír, jehož jsme součástí, a který nám dává možnost poznat význam a důležitost naší planety jako místa pro život člověka a všech ostatních.

Nadále probíhají jednání o financování, ministerstva i přes záštity ministrů českou expozici finančně nepodpořila. Připravují se doprovodné aktivity a zahajujeme přípravy na ukončení expozice 9. 10. 2022.

Účet: 20001-103380309/0800

Realizační tým:

CESTAMI PROMĚN, Z.S.

DRAHOMÍRA KOLMANOVÁ, ŘEDITELKA SPOLKU, KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTKA, PŮSOBÍ NA FA ČVUT PRAHA

MIROSLAVA PACLOVÁ, HORTISERVIS.CZ

JITKA TREVISAN, KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTKA, PŮSOBÍ NA FA ČVUT PRAHA

PETR MIČOLA, KRAJINÁŘSKÝ ARCHITEKT, FIRMA GERTEN

MARTINA OŠŤÁDALOVÁ

VÁCLAV FIALA, SOCHAŘ

JANA ŠIMEČKOVÁ, ŘEDITELKA SVAZU ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ

RADMILA FINGEROVÁ, KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTKA, PŮSOBÍ NA FA ČVUT PRAHA

VOJTĚCH URBAN, ZAHRADNÍ ARCHITEKT, PŮSOBÍ NA Mendelově univerzitě BRNO, LEDNICE NA MORAVĚ

SEBASTIAN LODER, ZAHRADNÍ ARCHITEKT, ATELIÉR LODERLAND, PŮSOBÍ NA Mendelově univerzitě BRNO, LEDNICE NA MORAVĚ

NINA LODEROVÁ, ZAHRADNÍ ARCHITEKTKA, ATELIÉR LODERLAND

ZDENĚK HRADILÁK, JASAN – ZAHRADNICKÉ SLUŽBY

EDUARD CHVOSTA – ZÁSTUPCE ŘEDITELE STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY JAROV

ALEŠ TRNKA, AUTOSALON TERS. S.R.O.A ČLEN VÝBORU ČESKO-JAPONSKÉ SPOLEČNOSTI

SUPERVIZE – PIETER VAN LOON, HOLLANDCUP, EUROPALANDSCAPE