header-podvecery header-podvecery header-nadrazi header-AEF

Vize:

Uvědomit si a přiznat dosah našeho počínání a odpovědnost za planetu. Poukázat na důležitou roli našeho oboru v době klimatických změn. Kvalitu prostředí měst řešit udržitelnou cestou. Mimo město změnit poměr ploch ve prospěch přírody. Připomenout Evropě aktuálnost učení J.A. Komenského a navázat na jeho „Labyrint světa a ráj srdce“ současným oborovým postojem k životnímu prostředí.

Cíl:

Vytvořit expozici, která bude v návaznosti na myšlenky J.A.K vyjadřovat stanovisko našeho oboru, propojení krajinářské architektury a ekologie, připomenutí naší oborové historie i současnosti – tvůrce a díla. Podnítit návštěvníka k zamyšlení nad kritickou situací přírody i soudobé společnosti a k hledání správných cest.

Cílová skupina:

Návštěvníci výstavy Floriade 2022, organizátoři, naše vláda a ministerstva, příslušné orgány EU, členové SZUZ a SZKT, zahradnický obor, mládež, občané ČR – na Floriade jsou pořádány zájezdy cestovních kanceláří, EU, a obecně celé lidstvo.

Ing. Petr Mičola