header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Mirošovice patřily v rámci regionu Bílinska k historicky významnějším lokalitám. Tomu také odpovídá množství zdejších památek. V centru obce stojí památkově chráněný renesanční zámek ze 16. století. Sídlili zde Šternberkové, Dietrichsteinové či Lobkovicové. Po 2. světové válce zabral areál státní statek, nechal jej ale bez údržby stále více chátrat. Po roce 1989 místo pořád zůstávalo v majetku státu. Až v roce 2000 se ho ujalo sdružení Kampanilla. To však s jeho obnovou nepokročilo.
O pět let později převzala zámek za symbolickou jednu korunu obec Hrobčice. Místo chátralo ještě dalších pět let, než obec uspěla s žádostí o dotaci. Mít uprostřed jedné z devíti obcí  nebezpečnou ruinu, kam si chodí hrát děti, a se kterou nemůžete nic udělat, protože je památkově chráněná, nechce mít nikdo. Zastupitelům Hrobčic velice rychle došlo, že když s tím nepohne obec, tak už se to nepodaří nikomu.
Hrobčice jsou malá obec, a tak chtěl velký projekt hodně odvahy nejen od starostky, ale i od celého zastupitelstva. Obci bylo v dotaci přislíbeno zhruba 50 milionů korun. Dalších 10 milionů obec
doplatí ze svého rozpočtu. Zámek bude poskytovat zázemí místním podnikatelům v podobě kanceláří a řemeslných dílen. Především zde ale bude sál pro pořádání svateb a jiných slavnostních a společenských akcí.

  • Období realizace: 21. 6. 2021 – 21. 6. 2023
  • Iniciátor: Jana Syslová, starostka, Ing. Jana Čapková, místostarostka
  • Investor: Obec Hrobčice
  • Dotace: Program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů MPO ČR
  • Další partneři: Ing. arch. Sandra Laněová, Václav Myslík, Ing. Jan Slavata
  • Projektant: IDP spol. s r.o.
  • Realizátor: I S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)
  • Autor (autoři) fotografií Jana Syslová

Webová stránka proměny www.hrobcice.cz
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy