header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Tvrz v Hrobčicích byla postavena ve 2. polovině 16. století. Při jejím východním průčelí stála brána s erby Rausendorferů a datací k roku 1579. Stav tvrze se začal výrazně zhoršovat v období po roce 1945, kdy areál sloužil potřebám státního statku. Posledním uživatelem objektu byla mateřská školka. Po roce 1990 převzal areál do vlastnictví soukromník s cílem vybudovat zde logistické centrum s autodopravou. Obec Hrobčice jej odkoupila v roce 2016 se záměrem obnovit cenné historické stavby. Brána a celý areál tvrze tvoří hlavní součást hrobčické návsi. Bránu v roce 1989 poškodil náraz nákladního automobilu. Zřítila se a z bezpečnostních důvodů byla provizorně zazděna. Toto řešení znemožnilo pěší vstup na nádvoří tvrze, které tvoří hlavní ropojení mezi návsí a veřejným sportovištěm. Při nynější obnově bylo využito dochovaného pískovcového ostění. Proběhlo vyzdění stávajícího otvoru a vytažení patrové římsy. Vyrobený ramenát  umožnil uložení pískovcových kamenů původního ostění, předem očištěného, doplněného a patinovaného. Práce završilo oplechování štítů a říms a jádrová a štuková omítka s nátěrem. Realizací projektu došlo k obnovení zaniklé dominanty Hrobčicka. Obnova umožnila pěšívstup na nádvoří tvrze a tím i jeho využití. Bude sloužit k pořádání pravidelných společenských a kulturních akcí.

  • Období realizace:1. 8. 2022 – 30. 11. 2022
  • Iniciátor: Jana Syslová, starostka
  • Investor: Obec Hrobčice
  • Dotace: Státní zemědělský a intervenční fond, Program rozvoje venkova
  • Realizátor: Karel Kaliba, umělecký štukatér
  • Autor (autoři) fotografií Jana Syslová

Webová stránka proměny www.hrobcice.cz
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy