header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Historie domu je velmi rozmanitá. Podle dochované mapy z roku 1837 stávala v těchto místech budova bez přiděleného čísla popisného. Ve druhé polovině 19. století byl majitelem židovský obchodník Zikmund Neumann. V listopadu 1942 byli všichni členové rodiny Neumannových deportováni do Terezína a odtud do Osvětimi. Do uvolněné budovy se nastěhoval poštovní úřad a do prvního patra byla umístěna četnická stanice. Po válce se z koncentračního tábora vrátila jen snacha starých Neumannů. V 50. letech byla přinucena okolnostmi dům odprodat MNV  Hvožďany. Místní národní výbor jej postupně opravoval a v 60. letech razantně přestavěl. Budova změnila půdorys a získala současný vzhled. Po revoluci roku 1989 uplatnil restituční nárok syn původní majitelky. Okresní soud v Příbrami jeho žádosti vyhověl. Dům opět měl nového majitele na velice krátkou dobu, neboť byl obratem prodán zpět obci Hvožďany. Obec Hvožďany se tak stala definitivním vlastníkem objektu a pokračuje v jeho vylepšování. Protože se do Hvožďan v roce 1992 vrátil matriční úřad, vyvstala potřeba vyhovující obřadní síně. Částečná rekonstrukce budovy Obecního úřadu proběhla na přelomu milénia. K výraznější rekonstrukci došlo až v roce 2022. Vycházelo se při ní z dochovaných pohlednic z 30. let, kdy zde byl obchodní dům rodiny Neumannů. Na budovu se vrátily rohové segmenty, změnilo se členění oken a byl opět obnoven obloukový průjezd. Na budově Obecního úřadu se nachází pamětní deska židovské rodině Neumannů.

  • Období realizace: září 2021 – srpen 2022
  • Iniciátor: Obec Hvožďany
  • Investor: Ministerstvo pro místní rozvoj, Obec Hvožďany
  • Dotace: MMR – Podpora rozvoje regionů – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
  • Projektant: DRAM Invest s.r.o.
  • Realizátor: Stafis-KT s.r.o.
  • Autor (autoři) fotografií Obec Hvožďany 

Webová stránka proměny www.hvozdany.cz 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy