header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Knížecí dům patří mezi nejstarší zděné objekty ve městě i v celém historickém Těšínsku. Od konce 16. století náležel těšínským knížatům z rodu Piastovců, později Habsburků. Od poloviny 19. století do roku 1911 zde sídlil okresní soud, poté sloužil komerčním či obytným účelům. Vnitřní dispozice objektu byla stavebně měněna a degradována, přestože byl již v roce 1958 zapsán do státního seznamu nemovitých kulturních památek. Důvodem rekonstrukce a vybudování nové pobočky muzea byly nevyhovující prostory tehdejší výstavní síně Muzea Těšínska. Iniciátorem byl ředitel muzea Zbyšek Ondřeka. Veškeré stavební úpravy probíhaly pod dohledem památkářů a archeologa. Objekt prošel celkovou revitalizací, byly demontovány novodobé přístavby a další nevhodné konstrukce, odstraněna plastová okna. Částečně byly vyměněny krovy, položena nová střešní krytina a všechny podlahy. Budova byla i nově omítnuta. Nevhodná plastová okna byla nahrazena dřevěnými opatřenými v přízemí ručně kovanými vnitřními mřížemi. V interiéru byla mj. restaurována objevená kamenná ostění. Na vybudování expozice se podíleli odborní pracovníci Muzea Těšínska (historikové, konzervátoři, etnografky, přírodovědkyně a archeoložka). V Knížecím domě vznikla expozice Krajina a lidé, která představuje
staleté soužití přírody a člověka v nejvýchodnější oblasti ČR při státních hranicích s Polskem a Slovenskem, tedy na tzv. trojmezí. Výstava seznamuje s původním i současným přírodním prostředím, fenoménem valašské a pasekářské kolonizace ve slezské části Beskyd, bohatou historií, tradicemi a zvykoslovím Jablunkova a okolí a v neposlední řadě i s minulostí samotného
Knížecího domu. Vedle klasických exponátů jsou využity moderní audiovizuální prvky. V objektu se nachází i prostory pro dočasné výstavy či k práci s veřejností.

  • Období realizace: 23. 9. 2020 – 30. 6. 2022
  • Iniciátor: PaedDr. Zbyšek Ondřeka, ředitel Muzea Těšínska
  • Investor: Moravskoslezský kraj
  • Dotace: Evropská unie (Integrovaný regionální operační program), státní rozpočet ČR
  • Další partneři: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Národní památkový ústav
  • Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
  • Autor architektonického návrhu: Ing. arch. Zuzana Sýkorová
  • Realizátor: stavba: BYSTROŇ Group a. s.; expozice: „ M plus „ spol. s r.o.
  • Autor (autoři) fotografií: archiv muzea

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy