header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Z rozhodnutí Josefa II. odkoupila císařská komora vesnici Ples s okolím, aby zde za přísného utajení vzniklo pevnostní město. Základní kámen byl položen 3. 10. 1780. Po sedmi letech byl komplex předán do užívání zemskému velitelství, výstavba však dále pokračovala. Město navazující na pevnost bylo roku 1793 přejmenováno z Ples na Josefov. Statut pevnosti si udrželo do roku 1888, ale i poté zde sídlila vojenská posádka. Na přelomu 19. a 20. století se začalo s bouráním hradeb a bran. Za 1. světové války vznikl za hradbami zajatecký tábor a za 2. světové
války využíval budovy Wehrmacht. V roce 1948 se Josefov stal součástí Jaroměře a v roce 1971 byl vyhlášen městskou památkovou rezervací. Poznamenala jej i okupace sovětskými vojsky. Na Bastionu No. I byl od roku 1968 autopark včetně dílen s montážní jámou v původní prachárně.
Obnova proběhla díky dotaci v rámci Integrovaných územních investic Hradecko-pardubické aglomerace. Byly vybrány objekty tvořící funkční celek s ohledem na budoucí využití. Obnoven byl především Bastion IV a Ravelin XIII včetně přilehlých částí kurtin. Snahou bylo obnovení původního vzhledu z konce 18. století s přihlédnutím ke stavebnímu vývoji, který se nejvíce projevil ponecháním továrních oken v Bastionu IV. Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála Jaroměři dosud neznámá společnost Gardenline s.r.o. Objevily se obavy, jak „zahradníci“ opraví hradby za desítky milionů korun. Velmi brzy se však ukázalo, že lepší pracovníci na hradbách nikdy nebyli. Velký problém představovaly cihly, kromě dochovaných bylo potřeba zajistit statisíce nových. Požadavky splňovaly pouze šancovky dovážené z Lotyšska. Dnes jsou obnoveny dva významné pevnostní objekty – Bastion IV a Ravelin XIII. Je možné je navštívit s průvodcem nebo během kulturních akcí. V Bastionu IV má sídlo Umělecká kolonie Bastion IV, z.s.

  • Období realizace: září 2019 – červen 2022
  • Iniciátor: Jiří Klepsa, tehdejší starosta města, Milan Libich, předseda spolku Ochránci památek pevnosti Josefov – Ravelin No. XIV, z.s. a zastupitel města
  • Investor: město Jaroměř
  • Dotace: Integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace dotace byla z Integrovaného regionálního operačního programu, do specifického cíle 3.1 - Zefektivnění prezentace, posíleni ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví v rámci aktivity 3.1 – Památky.
  • Další partneři: Za Integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace byli hlavními partnery Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová a Ing. Filip Hoffman. Během realizace významně přispíval svými vědomostmi Milan Libich, předseda spolku Ochránci památek pevnosti Josefov – Ravelin No. XIV, z.s.
  • Projektant: SVIŽN s.r.o.
  • Realizátor: Gardenline s.r.o.
  • Autor (autoři) fotografií Tomáš Vojtíšek

Webová stránka proměny www.jaromer-josefov.cz www.investicejaromer.cz
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy