header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

U původní vozové cesty nechal v roce 1808 postavit obchodník Ignaz Siegmund žulový podstavec s křížem. Dlouhá desetiletí se o kříž starali Jentschovi, majitelé pozemků. Proto ještě v dobách první republiky byla památka známá jako Jentsches Kreuz čili Jentschův kříž. Po poslední válce byla boží muka kýmsi pobořena a rozbita. V polovině 90. let 20. století byl kříž rozsekán na kusy a rozházen mezi přerostlé lípy. Díky houževnaté snaze Petra Lišky z Jablonce nad Nisou nezůstaly na kopečku za prosečským hřbitovem poškozené kusy otesaných
kamenů ležet, ale v roce 1997 byl vztyčen na podstavci starých božích muk dřevěný kříž z hrubých kmenů. Později jej nahradil trámový kříž se stříškou a vyřezávanou postavou Spasitele.
V roce 2017 Marek Řeháček a Ivana Řimnáčová navštívili toto místo, které působilo, navzdory vztyčenému kříži, pořád zraněně a zneužitě. Kamenný sokl božích muk ležel přelomený opodál, střepy z rozbitých lahví okolo, velký dřevěný kříž s vyřezávaným tělem Krista kdosi zničil, na podstavec starého pomníku občas někdo postavil provizorní dřevěný kříž. Syrová romantika krajiny, kterou se kdysi prohnaly běsy a ona to pořád smutně dávala na odiv. Toto místo si zasloužilo vrátit zašlou krásu.
Snahou bylo zachovat co nejvíce z původní nálady památky. Proto byla kamenná část kříže, vyrobená z černostudniční žuly, restaurována a doplněna. Výtvarné pojetí i zhotovení velkého kovaného kříže s plechovým tělem Spasitele je provedeno přesně tak, jak to bývalo v jizerskohorském podhůří na začátku 19. století zvykem. Celkový dojem z památky je tak starokrásný a poutníci kráčející dolů z lesů do údolí se mohou radovat, že se do uzdraveného místa v polích pod Prosečským hřebenem opět navrátila malebnost.

  • Období realizace: 1. 10. 2019 – 31. 10. 2020
  • Iniciátor: JUDr. Marek Řeháček, tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou, Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová, vedoucí Odboru stavebního a životního prostření, Magistrát města Jablonec nad Nisou
  • Investor: Statutární město Jablonec nad Nisou
  • Autor architektonického návrhu: Postaveno podle původního kříže (kamenná část) s doplněním kovového kříže se soškou Ježíše Krista podle historického popisu a zhotovení restaurátora Petra Vericha
  • Realizátor: Petr Verich, restaurátor; Milan Kupkár, malba těla Krista na plech; Jan Moravec, kovář, zhotovitel destiček
  • Autor (autoři) fotografií Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová, Otokar Simm

Webová stránka proměny www.mestojablonec.cz
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy