header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Budova bývalého obchodního domu firmy A. Wenke a syn je národní kulturní památkou. Významem překračuje hranice regionu a patří k výrazným dílům evropské úrovně. Roku 1910 oslovil obchodník Josef Wenke tehdy mladého architekta Josefa Gočára k vytvoření návrhu obchodního domu. Svým modernistickým návrhem předstihl mladý architekt vývoj architektury více než o jedno desetiletí. Wenkeův dům v Jaroměři, dnes sídlo městského muzea, prošel rekonstrukcí naposledy počátkem 80. let, a to péčí tehdejšího ředitele muzea a prvního polistopadového starosty PhDr. Pavla Mertlíka. Stavebně přilehlý dům čp. 91, rovněž využívaný muzeem, neprošel celkovou rekonstrukcí nikdy. Iniciativa k nynější obnově vyšla společně od současného ředitele muzea dr. Rudolfa Havelky a akad. architekta Davida Vávry.
Příprava (projektová i dotační) musela být velmi rychlá, protože se blížily poslední termíny pro podání dotační žádosti v programu Interreg. Samostatnou kapitolou bylo přesvědčení  zastupitelstva města Jaroměře a získání polských partnerů. Těmi se stala muzea v Kladsku a Boleslavci. Samotnou realizaci notně komplikovala covidová epidemie a válka na Ukrajině, což se projevilo nedostatkem pracovních sil v realizační firmě. Po dokončení stavebních prací a prací na nové stálé expozici nabízí muzeum zcela nově adaptované interiéry i exteriéry. Více než dvojnásobně se zvětšila výstavní plocha a byly zpřístupněny venkovní prostory, kde lze pořádat drobnější kulturní akce. Wenkeův dům se svým způsobem navrátil k Josefem Gočárem zamýšlenému charakteru velkolepého, byť stále intimního bývalého obchodního domu firmy A. Wenke a syn.

  • Období realizace: říjen 2020 – leden 2023
  • Iniciátor: Akad. arch. David Vávra, Mgr. Rudolf Havelka, Ph.D.
  • Investor: Město Jaroměř
  • Dotace: Interreg V-A Česká republika – Polsko, projekt „Centra řemesel na Via Fabrilis“, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo kultury, Královéhradecký kraj
  • Další partneři: Ing. Jiří Klepsa a Josef Horáček, starostové a zástupci města Jaroměře, Jiří Pacovský, ved. odd. majetku města Jaroměře, Ing. Jiří Hendrych, projektová dokumentace, Ing. Jiří Balský, radní města Jaroměře a ředitel NPÚ v Josefově, PhDr. Tamara Baudišová, památkářka Královéhradeckého kraje, Ing. Jiří Havrda, technický dohled investora
  • Projektant: Ing. Jiří Hendrych
  • Autor architektonického návrhu: Akad. arch. David Vávra
  • Realizátor: RITUS s.r.o.
  • Autor (autoři) fotografií: archiv města

Webová stránka proměny https://www.investicejaromer.cz/?p=6149 , https://muzeumjaromer.cz
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy