header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Výpravní budova Krnov-Cvilín leží na železniční trati Olomouc – Opava východ. Stanice Krnov–Cvilín se nachází v katastru obce Krnov – Horní předměstí. Provoz byl zahájen v roce 1910. Budova svým umístěním a významem vybízela k provedení opravy. Cílem opravných prací byla funkčnost objektu a jeho reprezentativní vzhled. Oprava navrátila budově původní vzhled z počátku 20. století. Proběhla oprava fasády a byla osazena nová okna a dveře. Celá budova dostala kompletní ochranu proti zemní vlhkosti. Při realizaci byl brán zřetel na zajištění bezbariérového vstupu do všech částí určených pro veřejnost.
Nově vzniklo vymezení prostoru pohybu cestujících od příjezdové komunikace chodníkem podél fasády výpravní budovy na straně do ulice. V rámci opravy zpevněných ploch byla nově označena parkovací stání. Kolem zvelebené nádražní budovy došlo k opravě zpevněných ploch včetně vybudování nového chodníku.
Tento postup prací je přínosem nejen pro zaměstnance Správy železnic, ale současně pro cestující veřejnost. Opravou budovy nádraží bylo podpořeno cestování vlakem a turistický ruch. Jsme rádi, že se nám povedlo přispět k viditelné proměně, která je přínosem pro širokou veřejnost a kulturu cestování.

  • Období realizace: 18. 6. 2020 – 31. 8. 2021
  • Iniciátor: Správa železnic, státní organizace
  • Investor: Správa železnic, státní organizace
  • Projektant: Ing. Pavel Krátký
  • Autor architektonického návrhu: Ing. Pavel Krátký
  • Realizátor: STRABAG Rail a.s.
  • Fotografie: archiv Správy železnic
  • Autor (autoři) fotografií archiv Správy železnic
  • GPS souřadnice proměny 50.0938950N, 17.7129592E

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy