header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

První písemný pramen dokládající existenci mlýna je doložen v urbáři z roku 1596, jeho původ s největší pravděpodobností sahá do 14. století. Mlýn ve Vepřku se vyznačuje složitým stavebním vývojem od výstavného, původně středověkého období, přes barokní a klasicistní fázi, až po eklektické úpravy počátkem 20. století. Areál se zachoval ve vysokém stupni autenticity, a to všech svých podstatných stavebních etap. Unikátní je existence dvou mlýnů v rámci jednoho areálu – barokní mlýnice a budovy „nového mlýna“. Součástí areálu je také soubor původních hospodářských staveb dotvářejících funkční celek bohatého mlýna.
Zájem Pavlíny a Pavla Linzerových o tuto stavbu začal článkem Ing. arch. Jana Pešty „Unikátní vodní mlýn ve Vepřku (ohrožená stavba)“, který vyšel v časopise Architekt 6–7/2005. V roce 2010 se jim objekt podařilo koupit a Ing. arch. Pešta zpracoval Stavebně historický průzkum. Počátkem roku 2011 byl celý objekt (včetně technologie) prohlášen za kulturní památku. Od roku 2012 začaly práce na zajištění a rekonstrukci nejvíce zdevastovaných částí areálu.
Obnova hlavní obytné budovy s černou kuchyní a vedlejší obytné budovy byla dokončena v roce 2015. Bývalé kolny byly uvedeny do své původní podoby v roce 2018. Opravy barokní mlýnice, která navazuje na hlavní obytnou budovu, byly dokončeny v roce 2020 (práce na její obnově probíhaly od roku 2012). V současné době probíhá oprava budovy „nového mlýna“ a sýpky. V rámci barokní mlýnice vznikly prostory pro pořádání akcí pro veřejnost. Areál mlýna je využíván pro společenské akce obce a probíhají zde pravidelné prohlídky pro veřejnost. V prostorách nového mlýna se po rekonstrukci plánuje otevření obecního muzea.

  • Období realizace: 2012 - současnost
  • Iniciátor: Pavlína a Pavel Linzerovi
  • Investor: Pavlína a Pavel Linzerovi
  • Další partneři: Spolek Mlýn Vepřek, z.s.; Středočeský kraj – dotace Fondu kultury a obnovy památek; Ministerstvo kultury – Havarijní program
  • Projektant: GIRSA AT, spol. s r.o.; Miroslav Fuchs; Martin Volejník
  • Realizátor: Alienc, Stav-Ing, Fortnastav, Kraus, Tomáš Hlaváček, Jan Skřivánek
  • GPS souřadnice proměny 50.3104547N, 14.3230439E

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy