header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

„Nic není jisté, ale všechno je možné!“. Od prvotní myšlenky k realizaci uplynulo více než 10 let. Neodzkoušený prototyp větrné farmy z roku 1995 nikdy nebyl spuštěn z hlukových důvodů. O zprovoznění ještě do roku 2010 usilovala společnost ČEZ. Následně poslední z tubusů s transformovnou a okolním pozemkem na návrh starosty Zdeňka Drašnara odkoupil městys s myšlenkou na rozhlednu s infocentrem. V roce 2014 se uskutečnila architektonická soutěž, následovalo hledání potřebných finančních prostředků, výběr dodavatele a téměř neskutečné se stalo skutečným.
Požadavek na minimální náklady v architektonické soutěži přispěl k vítězství návrhu založeného na maximálním využití již odvedené práce a na snaze dotvořit nefunkční torzo do jednoho celku s novým výrazem. Tento přístup prostupoval celým projektem od celku po detail, například použitím renovovaného mobiliáře z 60. let. Vzniklo tak kvalitní architektonické dílo, které je pozitivně vnímáno odbornou i laickou veřejností. Projekt ukázal, že i ze starého se dá udělat nové, hezké, funkční.
Rozhledna byla otevřena 22. 12. 2020 a infocentrum 21. 5. 2021. Rozhledna má celkovou výšku 47 metrů, její vyhlídková plošina je ve výšce 32 metrů. Velkým překvapením pro příchozí se stává interiér informačního centra, jehož dominantou je dřevěný infopult a masivní černé ocelové schodiště. O výjimečnosti stavby svědčí i skutečnost, že byla jako první rozhledna z přestavěné větrné elektrárny zapsána do České knihy rekordů a získala velké množství dalších ocenění. Pozor, rozhledna se ve větru a také vlivem pohybu turistů houpe! Nebojte se však, jedná se o zcela běžný jev. To jen tubus nostalgicky vzpomíná na doby, kdy býval větrnou elektrárnou.

  • Období realizace: 17. 1. – 18. 11. 2020
  • Iniciátor: Bc. Zdeněk Drašnar
  • Investor: městys Nový Hrádek
  • Projektant: Ing. Pavel Ježek
  • Autor architektonického návrhu: Ing. arch. Pavel Suchý
  • Realizátor: Průmstav Náchod s.r.o.; KADEN - HOLDING, s.r.o.; ABM architekti, s.r.o.; Projecticon s.r.o.
  • GPS souřadnice proměny 50.3626975N, 16.2543317E

www.novy-hradek.cz
Ocenění ČKA
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy