header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Masiv takzvaného Šlikovského archivu / kaple je dobře viditelný i z vnějšku, nejlépe z malého parkoviště těsně přiléhajícího k patě hradu. Nachází se na jihovýchodním nároží hradního celku a sestává ze starší raně gotické či ještě románské bašty zakončené korunní římsou, na níž přisedá renesanční pětiboká nástavba. Ta vznikla při šlikovské přestavbě v letech 1528-35, je nesena pískovcovými krakorci s nárožími, poněkud vystupujícími před plášť objektu. V roce 2019 byl na objektu proveden stavebně historický průzkum odhalující fragmenty původní renesanční freskové výzdoby.
V případě freskové výzdoby Šlikovského archivu / kaple se jedná zřejmě o nejzajímavější nález od roku 1966, kdy byla znovuobjevena hradní románská rotunda. Interiér této místnosti je sklenut elegantní síťovou klenbou s hřebínky zakončenou třemi pískovcovými svorníky, z nichž centrální je opatřen reliéfně provedeným šlikovským erbem. Okolí těchto svorníků je poměrně bohatě zdobeno malbou vegetabilních rostlin a větviček s plody, pravděpodobně jablíčky, doplněnými zoomorfní dekorací jednoduše stylizovaných figur jelena a hada. Západní stěnu těsně pod patou zaklenutí dekoruje fragment postavy Ježíše na kříži, v nadhlaví doplněný nápisem INRI. O něco níže se nachází vrchní část postavy zatím neidentifikovaného světce.
SPEKULACE: ARCHÍV nebo KAPLE? V roce 2014 František Záruba uvedl tento objekt ve své publikaci „Hradní kaple“. Čímž spustil podnět k řadě spekulací, zda prostora byla primárně Šlikovským archivem, či se jednalo o objekt šlikovské domácí kaple. Stavební zakomponování do těsného sousedství obytných místností Severního paláce by mohlo hovořit pro druhou variantu. Rovněž odborní restaurátoři podílející se na revitalizaci stavby se přiklánějí spíš k variantě kaple, díky zachovanému fragmentu postavy Ježíše a části postavy neidentifikovaného světce.

  • Období realizace: červen–září 2021
  • Iniciátor: HRAD LOKET, o.p.s.
  • Investor: Karlovarský kraj – Program pro poskytování dotací z rozpočtu; Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí; HRAD LOKET, o.p.s.
  • Další partneři: MgA. Jakub Kándl; Ing. Martin Volný; ak. mal. Václav Potůček
  • Realizátor: MgA. Jakub Kándl
  • Fotografie: Pavla Johanovská
  • GPS souřadnice proměny 50.1871039N, 12.7542847E

www.loket.cz
www.hradloket.cz
http://www.facebook.com/pages/hrad-Loket/235878558249

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy