header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

V panoramatu historického jádra města Lokte zaujímá významné postavení objekt Městské dvorany. Byl vybudován v letech 1894–95 jako sociálně kulturní zařízení pro studenty zdejší reálky. V roce 1946 byla loketská reálka zrušena a pro uprázdněnou budovu se hledalo nové využití. Po stavební adaptaci roku 1951 se do jeho části přestěhoval správní aparát národního výboru, který využíval sálovou část, pro jejíž označení se ujal název Městská dvorana, k společenským a kulturním akcím. Toto využívání stavby přetrvalo až do rozhraní 80. a 90. let, kdy se správa města vrátila zpět do historické městské radnice. Poté se stav budovy začal zhoršovat natolik, že již vyžadoval zásadní investiční počin.
Neutěšenou situaci nevyřešilo ani postoupení objektu do soukromého vlastnictví. Z něho jej, za dále se zhoršujícího stavebního stavu, město získalo v roce 2002 zpět do vlastnictví a začalo připravovat rozsáhlou rekonstrukci a řešit i následné využití. Objekt byl v roce 2014 prohlášen za kulturní památku. Vzhledem k opravdu havarijnímu stavu byl v roce 2018 zařazen do národní databáze brownfieldů. V témže roce byla zahájena celková rekonstrukce objektu, která skončila v roce 2021.
Městu se podařilo zachránit objekt, který byl po dlouhou dobu jedním z nejohroženějších památkově významných a chráněných objektů v Karlovarském kraji. V rámci stavby byly zachovány původní prvky výplní (okna a dveře), zábradlí, část keramických podlah, byla restaurována původní výmalba stropu sálu, štuková výzdoba svislých stěn a vstupní vestibul. Objekt je postupně vybavován jevištní a kongresovou technikou tak, aby mohl plně sloužit kulturním i společenským aktivitám. Investor nechal zhotovit historizující lustry od české společnosti WRANOVSKY, které se staly nedílnou a obdivovanou součástí interiérů.

  • Období realizace: 1. 9. 2018 – 1. 9. 2021
  • Iniciátor: město Loket
  • Investor: město Loket
  • Program regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR.
  • Projektant: Ing. Petr Podlipský
  • Realizátor: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.
  • Fotografie: Eva Krátká
  • GPS souřadnice proměny 50.1856158N, 12.7529008E

www.dvoranaloket.cz

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy