header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Milevský klášter byl založen ve 12. století. Je nejstarším klášterem jižních Čech, a nese stopy od románského období přes gotiku až po jeho současnou podobu, která byla z velké části dotvořena v době barokní. Roku 1420 klášter vypálili husité. Milevský konvent byl roku 1683 obnoven jako převorství podřízené Strahovu. Roku 1785 Josef II. milevské převorství zrušil.
Padesátá léta 20. století zastavila na čas premonstrátský život v Milevsku, ovšem již v 70. létech se stal klášter centrem duchovní formace nových povolání pro strahovskou kanonii. Vše bylo tajné a následně zmrazeno v době „normalizace“.
Po roce 1989 byl vrácen Milevský klášter řádu premonstrátů a bezprostředně poté byla zahájena jeho rozsáhlá obnova, která probíhá dodnes. Na realizaci obnovy kláštera se podílel vlastník Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Ministerstvo kultury ČR, Jihočeský kraj a soukromí donátoři. Klášter v Milevsku je významným duchovním a kulturním centrem. Klášter je zpřístupněn veřejnosti. Probíhají zde koncerty, přednášky a výstavy.

  • Období realizace: 1993–2022
  • Iniciátor: Královská kanonie premonstrátů na Strahově
  • Investor: Ministerstvo kultury ČR; Jihočeský kraj; Město Milevsko
  • Další partneři: Soukromí dárci
  • GPS souřadnice proměny 49.4563411N, 14.3680847E

http://www.klastermilevsko.cz/
https://www.facebook.com/KlasterMilevsko

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy