header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Chebský hrázděný statek čp. 18 v Milíkově, od roku 2005 nemovitou kulturní památku, zakoupil Karlovarský kraj v roce 2008 se záměrem vybudovat zde národopisnou expozici Chebska. Hned zpočátku bylo zřejmé, že bude nutné přistoupit k celkové rekonstrukci, která by odstranila především chalupářské úpravy. Stavební jádro statku je ze závěru 18. a počátku 19. století. Později zde byla například přezděna světnice, ale základ je v současnosti více jak 200 let starý. Rekonstrukce probíhala postupně, nejdříve byla v letech 2013 a 2016 renovována stodola s kolnou a v roce 2018 započala obnova hlavní obytné budovy a okolí.
Stavba začala výkopy pro nové inženýrské sítě a výstavbou sociálního zázemí pro návštěvníky. Mnohem důkladnější pozornost však byla věnována rekonstrukci hlavního obytného domu, kde byly vyměněny již dožilé části a nahrazeny novými, vyráběnými historickými postupy. K dotvoření celkového dojmu původního statku bylo rekultivováno také okolí budov. Pro etnografickou expozici byly restaurovány předměty z původního vybavení statku či vyrobeny kopie původních chebských krojů. Realizační tým tvořili odborní pracovníci muzea.
Celková rekonstrukce statku spolu s vybudováním etnografické expozice vznikla za účelem prezentace života původního obyvatelstva Chebska. Návštěvníci se mohou seznámit nejen s dějinami samotného statku a každodenním životem jeho obyvatel, ale i s technologií výstavby, typologií hrázděných staveb na Chebsku a drobnou řemeslnou a domáckou výrobou. Součástí návštěvního programu jsou kulturní akce s tematikou chebského folklóru či edukační programy pro školní mládež i širokou veřejnost. Autenticky obnovená památka i s odpovídající expozicí pomůže k prohloubení identifikace místních obyvatel se svým regionem.

  • Období realizace: 7. 9. 2018 – 26. 8. 2021
  • Iniciátor: PhDr. Eva Dittertová; PhDr. Iva Votroubková; Ing. Martina Kulová; Mgr. Michal Beránek
  • Investor: Integrovaný regionální operační program (IROP), investiční priorita; „Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví“
  • Další partneři: Projekt stav, spol. s r.o.; Ing. Hana Hanzlíková; Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti
  • Projektant: Ing. arch. Petr Dostál, Ateliér Hradešínská 37; Ing. Martin Volný, Projekt stav, spol. s r.o.
  • Realizátor: BOLID M s.r.o.
  • GPS souřadnice proměny 50.0579828N, 12.5478383E

https://muzeumcheb.cz/statek/
https://www.facebook.com/statekmilikov

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy