header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Město Litovel je protkáno 6 rameny řeky Moravy. Vodní prvek odjakživa ovlivňoval život občanů. Z tohoto důvodu je město nazýváno jako „hanácké Benátky“. Součástí tohoto unikátního systému je také rameno řeky Moravy – Radniční Morava – zvané též Nečíz. Úpravy Radniční Moravy probíhaly v úseku, kde protéká Husovou ulicí. Tato část měla v minulosti podobu otevřeného koryta. V 60. letech 20. století byla zastropena betonovými panely. Stavební úprava byla nejen necitlivá vzhledem k historii města, ale i nevhodně konstrukčně a stavebně řešená.
V prosinci roku 2014 došlo ke zřícení části tohoto zastropení. Poté, co se část zastropení zřítila, nechalo město zpracovat projekt k vyřešení havarijního stavu. Rekonstrukce dle připraveného projektu proběhla v roce 2019. Došlo k přestavbě lokality do současné podoby (stavba nového železobetonového mostu přes Radniční Moravu, stavba levobřežní a pravobřežní zdi z lomového kamene a sanace mostu z roku 1904, bylo opraveno zaklenutí a zábradlí z betonového prefabrikátu). Nejviditelnějším zásahem bylo odstranění starého zastropení části Radniční Moravy a opětovné „otevření“ vodního toku.
Lokalita je součástí veřejného prostoru ulice Husova, která se nachází mezi náměstím Přemysla Otakara a městským parkem Smetanovy sady. Díky rekonstrukci se místo stalo atraktivní vstupní branou do městského parku, kde občané rádi relaxují. V rámci slavností Litovelské Benátky se návštěvníci města dokonce mohou projet na loďkách pod náměstím. Po dalších úpravách Radniční Moravy v ulici Husova se zvažuje, že se tato trasa protáhne o zmiňovanou ulici až do městského parku. Město Litovel získalo za rekonstrukci Radniční Moravy 2. místo v kategorii VODA – Významný počin v roce 2019 v oblasti životního prostředí.

  • Období realizace proměny: říjen 2018 – říjen 2019
  • Iniciátor proměny: město Litovel
  • Investor: město Litovel
  • Projektant: Designtec s.r.o.
  • Realizační firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy