header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Město Litovel nechal v polovině 13. století založit král Přemysl Otakar II. Centrem města protéká řeka Morava. Na jejím levém břehu, v místech původního předpolí města, se nachází Staroměstské náměstí. Dominantní stavbou stojící uprostřed tohoto parkového náměstí je kostel sv. Filipa a Jakuba. Původně zde býval nejstarší z litovelských hřbitovů. Park byl před obnovou převážně zatravněný. Zbytky zeleně, na kterých byl patrný výrazný nedostatek údržby předchozích let, tvořily z velké části jehličnaté stromy a keře, tedy dřeviny, z dnešního hlediska nepatřící do intravilánu hanáckého města. Výsadba navíc postrádala jakékoliv kompoziční principy.
Úpravy na Staroměstském náměstí spočívaly primárně na vytvoření „reminiscence“ hřbitova vysazením dvouřadé aleje po obvodu jeho původní půdorysové stopy. Ta je dále zvýrazněna a podpořena živým plotem původního hřbitova. Výrazným prvkem parkových úprav jsou osové aleje. Poblíž kruhového objezdu vznikl nový kompozičně ozdobný prvek. Tvoří jej zídka a dvě terénní vyvýšeniny osazené okrasnými travinami. Představují pomyslnou „bránu“ v původním místě vstupu do hřbitova. Parku dominují nově založené travnaté plochy. Součástí poslední úpravy byla také rekonstrukce sousoší Nejsvětější Trojice.
Zrekonstruované parkové náměstí získalo díky vybudování kamenných zídek a opravou sousoší Nejsvětější Trojice historizující prvky. Citlivé propojení historických prvků a stavebních úprav zvýšilo estetickou i užitnou hodnotu tohoto veřejného prostranství.

  • Období realizace proměny: květen–prosinec 2019
  • Iniciátor proměny: město Litovel; Ing. Pavel Kurfürst – vedoucí Odboru životního prostředí
  • Investor: město Litovel; Státní fond životního prostředí – dotace z Národního programu životní prostředí – výsadba stromů
  • Další partneři realizace proměny: Římskokatolická farnost Litovel – konzultant
  • Projektant: Ateliér BONMOT, spol. s r.o.
  • Realizační firma: ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy