header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Podnětem pro výstavbu přehrady byla katastrofální povodeň na Labi v červenci 1897. První přípravné práce začaly roku 1903. Stavba proběhla v letech 1910–1919, prodloužení doby výstavby značně ovlivnila první světová válka. Ve své době se jednalo o největší přehradní nádrž v Československé republice. Stav objektů byl v poslední době velmi vážný. Zatékalo střechami, došlo ke statickým poruchám, okna byla v havarijním stavu, krovy ničily dřevokazné houby, stěnami vzlínala vlhkost. Také chybělo dostatečné zázemí pro obsluhu přehrady a okolí domku hrázného bylo značně zpustlé. Současně s nutností na provedení obnovy se zrodila myšlenka na zpřístupnění technického díla veřejnosti, proto bylo již od počátku počítáno s expozičními prostory a úpravou okolí.
Stavba je národní kulturní památkou, proto příprava obnovy podléhala přísnému režimu památkové ochrany. Projekt i vlastní provádění byly detailně kontrolovány. Během prací nedošlo k žádným neshodám a realizační tým skládající se z projektanta, památkářů a investora vždy našel řešení vyhovující všem stranám. Výsledkem je ukázková obnova technického díla, které patří k nejkrásnějším v České republice.
Objekty jsou navráceny do původní podoby z období výstavby přehrady. Průjezdové brány na hrázi jsou očištěny od nánosů nečistot, jsou opraveny krovy a osazena krytina shodná s původní krytinou. Došlo k náhradě osvětlovacích těles z 80. let 20. století za nová, typově odpovídající počátku 20. století. V domě hrázného došlo k vytvoření expozičních prostor pro návštěvníky, kteří se zde mohou seznámit s historií přehrady. Nevhodné úpravy byly odstraněny, navráceny byly historicky doložené podlahy, restaurovány šablonové malby, došlo ke zpřístupnění ochozu na věži.

  • Realizace proměny: leden 2018 – září 2019
  • Iniciátor proměny: Povodí Labe, státní podnik
  • Investor: Povodí Labe, státní podnik
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): RenoArt s.r.o., PARIO s.r.o. - krovy a krytiny
  • Projektant: Architekti Headhand s.r.o.
  • Realizační firma: Stavební společnost Žižka spol. s r.o.
  • Autor (autoři) fotografií: archiv města Beroun

Webová stránka proměny Přehrada Les království

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy