header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Královské město Beroun je proslulé svou staletou hrnčířskou tradicí a produkcí jedinečné novověké keramiky. O to, že je berounská keramika stále živým pojmem, se zasloužil Vladimír Izbický, který od roku 1997 v Berouně pořádá hrnčířské trhy lákající tisíce návštěvníků ze všech koutů České republiky i ze zahraničí. Myšlenka na založení muzea keramiky ho provázela již od konce 90. let, než se však muzeum zrodilo, uplynulo hodně let.
V roce 2011 zastupitelstvo odsouhlasilo záměr založení muzea a iniciovalo hledání vhodného prostoru. Našel se v podobě unikátního, několik let neobývanému historickému objektu č. p. 14 v Zámečnické ulici. Městu se tento klasicistní dům se středověkými prvky podařilo získat bezúplatně ze státního vlastnictví. Rekonstrukce trvající dva roky dbala na zachování původního vzhledu domu a genia loci prostředí. Slavnostní otevření muzea proběhlo v únoru 2015.
V dnešní době si návštěvníci muzea mohou prohlédnout expozici o unikátním renesančním hrnčířství středoevropského významu a berounské keramice v běhu času, mohou také navštívit keramickou dílnu či některou z krátkodobých výstav a akcí. Součástí muzea je i malá prodejní galerie, kde lze zakoupit nejen originální novodobou berounskou keramiku. V zahradě, která je zelenou oázou uprostřed městské zástavby, je možné zahrát si na piano v zahradním domku či posedět a odpočinout si.

  • Realizace proměny: červen 2012 — únor 2015
  • Iniciátor proměny: Vladimír Izbický spolu s městem Beroun
  • Investor: město Beroun, ROP Střední Čechy
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): Městské kulturní centrum Beroun, Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, Muzeum Českého krasu, p.o.
  • Projektant: SUDOP Project Plzeň a.s.
  • Realizační firma: JEŽ, spol. s r.o., CINEPOINT s.r.o.
  • Autor (autoři) fotografií: archiv města Beroun

Webová stránka proměny Muzeum Berounské keramiky MKC Beroun Město Beroun
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy