header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Sokolovna v Moravské Loděnici, části obce Bohuňovice, byla postavena počátkem 20. století. Je to jedna z pěti nejstarších sokoloven v Sokolské župě Olomoucké – Smrčkově a nejstarší veřejná budova v obci. Sokolovna se od samého začátku stala centrem tělocvičného a spolkového života v obci. Počátkem 90. let se sokolovna stala předmětem soudních sporů mezi Obcí sokolskou a ČSTV. Vlastníkem objektu se až v roce 2004 stala TJ Sokol Bohuňovice. Sokolovna byla v té době již nezpůsobilá k provozu. Jediná šance spočívala v rekonstrukci objektu.
Po roce 2004 se hledaly cesty, jak sokolovnu zachránit. Od roku 2009 byly opakovaně podávány žádosti o dotace, ale až v roce 2015 přišel úspěchs žádostí o dotaci na zateplení budovy. Díky této dotaci a spolufinancování obce Bohuňovice a finančních darů soukromých osob byla sokolovna zachráněna. Následovala dotace MŠMT, díky níž se realizovaly vnitřní stavební úpravy, dále pak dotace na vytápění a vzduchotechniku.
Po dokončení IV. etapy v roce 2020 se po dlouhých letech obnoví provoz sokolovny.Víceúčelovýobjekt bude sloužit nejen pro sportovní a společenskou činnost TJ, ale i ostatních zájmových organizací a skupin, ZŠ a MŠ iširoké veřejnosti.Sokolovna bude opět mít vhodné prostory s moderním technickým a provozním zázemím a odpovídajícím vybavením pro zájmové aktivity všech věkových skupin. TJ v Bohuňovicíchmá kolem 300 členů. Dále je v obci dalších 14 spolků. TJ každoročně pořádá pro širokou veřejnost množství sportovních akcí, které se nyní mohou konat v objektu rekonstruované sokolovny.

  • Realizace proměny: září 2015 – prosinec 2020
  • Iniciátor proměny: Mgr. Mojmír Fryčák, v letech 2006-2008 předseda TJ Sokol Bohuňovice
  • Investor: TJ Sokol Bohuňovice, z.s., Státní fond životního prostředí České republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Olomoucký kraj
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): J.+K. Matonovi, V. Beneš, H. Smékalová, M.Fryčáková, ZD Bohuňovice
  • Realizační firma: stavební firma AZ stavby (I-II. etapa), firma i-Therm Olomouc( III.etapa - ÚT, VZT)

Webová stránka proměny TJ Sokol BohuňoviceBohuňovice Sokolovna

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy