header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Benátky jsou malou obcí ležící zhruba 15 km severozápadně od krajského města Hradce Králové. Obklopuje je především intenzivně zemědělsky obdělávaná půda. Náleží do teplé oblasti s charakteristickým dlouhým, teplým a suchým létem. Suché bývají i zimy. Benátkami protékají říčky Bystřice a Mlakovská svodnice, které jsou potenciálním povodňovým rizikem. Obec velmi dbá na rozvoj ekologické stability krajiny, proto si v pozemkových úpravách zvolila jako prioritní stavby sloužící k zadržení vody v krajině a k zadržení případného povodňového průtoku na Mlakovské svodnici nad intravilánem obce.
Během realizace se budovaly čtyři samostatné stavební objekty. Jako první vznikla malá vodní nádrž se stálou vodní hladinou, retenčním prostorem i litorálním pásmem. Kolem nádrže a podél levého břehu Mlakovské svodnice bylo dále vysazeno biocentrum, které tvoří 59 stromů a 1308 keřů. Další ozelenění dostala želkovická cesta, kterou nově lemuje 48 ovocných stromů, jako je slivoň švestka, třešeň ptačí, jabloň domácí a hrušeň obecná. Poslední z realizací byla zatravněná polní cesta, kterou se dostanete od nádraží podél trati až k vodní nádrži.
Vodní nádrž s litorálním pásmem, vegetačními úpravami a výsadbou původních druhů dřevin vytvořila lokální biocentrum uprostřed intenzivně zemědělsky využívané krajiny. Mlakovská travnatá cesta zajišťuje i protierozní funkci a zlepšuje zpřístupnění okolních pozemků pro jednotlivé vlastníky a uživatele i pro návštěvníky biocentra Na Mlakách. Tím, že plynule navazuje na hráz, pomáhá při její údržbě, například při sečení trávy. Ovocné stromy vysazené kolem želkovické cesty dosud v této části katastrálního území chyběly. Biocentrum je oázou pro zvířata, ale i příjemným relaxačním místem pro návštěvníky.

  • Realizace proměny: červenec 2016 – červen 2017
  • Investor: Státní pozemkový úřad, Program rozvoje venkova
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): obec Benátky
  • Projektant: NDCON s.r.o.
  • Realizační firma: P O P R spol. s r.o.
  • Autor (autoři) fotografií: Státní pozemkový úřad

Webová stránka proměny Žít krajinou
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy