header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Ve 13. století se nad dolským údolím tyčil hrad Košumberk. Nedaleko se nacházela obec Janovičky s románským kostelem Zvěstování Panny Marie. Janovičky ani kostel se do dnešních dob nezachovaly. Zchátralý kostel byl zbourán na konci 17. století. V těsné blízkosti ale v roce 1741 nechal vystavět hrabě Štěpán Kinský kostel podle plánů F. D. Allia a stavitele Donatha. Roku 1745 proběhlo posvěcení ke cti Zvěstování Panny Marie. 20. století se stalo pro kostel takřka osudným. Postupná ztráta významu s sebou nesla chátrání.
Propadly se stropy a okna i střecha byly zničené. V roce 1967 bylo provedeno zajištění havarijního stavu a kostel byl uzavřen.
Kostel nedaleko východočeského městečka Luže se dočkal znovuzrození díky několika nadšencům. V letech 1999–2001 byla brigádně, převážně místními obyvateli, provedena nutná údržba, vyčištění a provizorní zprovoznění kostela. V následujícíchletech došlo díky tomu k oživení kostela (posvícenské a pouťové mše svaté, skautské a kulturní poutě, koncerty…). V průběhu let 2011–2015 byl kostel z dotací, darů drobných dárců a díky brigádám opraven do stávající podoby a v roce 2016 kolaudován.
Oživení kostela,to je cíl Spolku Janovičky, který se oficiálně „narodil“ roku 2016. Předsedou je František Bárta z nedalekých Dolů. Vznikl z řad nadšenců, kteří se zasloužili o záchranu kostela, a z těch, které si místo samo přitáhlo a chtěli by přispívat k jeho oživení. Záměrem spolku je ochrana, propagace a všestranné využití kostela. Prostor by měl sloužit církevním obřadům, ale i pořádání výstav, workshopů a sympozií, koncertů, seminářů, meditačních akcí a besed. Členové budou dále usilovat o udržení technického stavu památky a zabezpečovat jeho provoz ve spolupráci s vlastníkem, městem Luže.

  • Realizace proměny: duben 2011 – červen 2015
  • Iniciátor proměny: František Bárta - předseda Spolku Janovičky a hlavní brigádník Jan Bárta
  • Investor: Ministerstvo kultury ČR, Pardubický kraj, město Luže, dary drobných dárců
  • Projektant: Ing. Petr Rohlíček - INRECO, s. r. o.
  • Realizační firma: STAVER Luže s.r.o.

Webová stránka proměny: www.janovicky.cz

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy