header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

V domě č. p. 16 bývala hospoda již od konce 18. století. Střídali se zde různí majitelé, nejdéle hospodu provozovali manželé Doležalovi, a to až do roku 1959, kdy přešla pod družstvo Jednota. V roce 1991 byla hospoda se sálem v dost zchátralém stavu vrácena dceři původních majitelů. Po její smrti proměnil budovu nový majitel v autoservis. Starostka obce sedm let usilovala o koupi objektu, a když se v roce 2013 naskytla toužebně očekávaná příležitost, zastupitelstvo se dlouho nerozmýšlelo. Vedení obce chtělo, aby budova plnila opět původní roli a byla místem pro setkávání občanů.
Objekt nutně potřeboval rekonstrukci. Projektovou přípravu rekonstrukce se obec rozhodla řešit architektonickou soutěží, která by harmonicky spojila hledisko účelovosti s hlediskem estetickým. Zároveň mělo býtvše řešeno transparentně. Se soutěží obci pomohla Česká komora architektů. Z jedenácti návrhů zkušení členové poroty vybrali vítězný jednomyslně. S třemi mladými architekty (Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda) a jejich garantem doc. Ing. arch. Zdeňkem Rothbauerem, se obci spolupracovalo velmi dobře. Výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce vyhrála firma KyraStav spol. s r.o.Praha, která odvedla kvalitní práci v daném čase.
Obec díky zdařilé rekonstrukci získala prostory, které jsou plně funkční a krásné. Díky chytrémuřešení dveří u sálu a hospody jsou obě místnosti propojitelné v jeden celek, což je velmi praktické při konání větších akcí. V lokálu hospody jsouzavěšeny akustické obrazy s historickými fotografiemi obce, které umocní estetický vzhled prostoru a zlepší akustiku místnosti. Sál je využívaný pro taneční zábavy, divadelní představení, koncerty i rodinné oslavy či svatby. Pravidelně se zde konají kursy cvičení pro ženy, taneční pro páry, turnaje v ping-pongu nebo společenských hrách.

  • Realizace proměny: květen 2017 – červenec 2018
  • Iniciátor proměny: Ing. Vladimíra Sýkorová, starostka obce
  • Investor: obec Máslovice
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): Česká komora architektů, koordinátoři RNDr. Milan Svoboda a Ing. Jana Sombergerová, členové komise architektonické soutěže: Ing. arch. Markéta Cajthamlová, Ing. arch. David Kraus, Ing. arch. Tomáš Lohniský, Ing. arch. David Mateásko, Ing. arch. Matyáš Sedlák, stavební dozor Martin Musil
  • Projektant: Atelier bod architekti s.r.o.
  • Realizační firma: KyraStav spol. s r.o.
  • Autor (autoři) fotografií: Ing. arch. Jáchym Svoboda: Původní stav budovy, Pavel Novotný: Hospoda se sálem - pohled z návsi, Interiéry - sál a lokál

Webová stránka proměny obec Máslovice
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy