header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Historie budovy školy sahá až do roku 1816, kdy sloužila tehdejším německým obyvatelům obce, neboť obec se nachází v oblasti bývalých Sudet. V průběhu let byla upravována a dostavována podle aktuálních potřeb až do dnešní podoby.
Záměrem bylo změnit žalostný stav celé poměrně velké budovy základní a mateřské školy a využít dotace v rámci právě končícího programového dotačního období ze Státního fondu životního prostředí, které bylo možné využít na tzv. zateplení objektu. Zastupitelstvo obce záměr schválilo, včetně opravy střechy celého velkého objektu, kterou však musela obec hradit z vlastního rozpočtu s využitím výhodného úvěru od České spořitelny. Ačkoliv akce byla velmi náročná finančně i rozsahem a složitostí stavebních prací, vše muselo kvůli dotaci proběhnout velmi rychle, a ještě ke všemu za plného provozu. Personál školy, rodiče, stavební firma i starostka obce se museli obrnit velkou trpělivostí a snášet různá provizorní řešení, protože práce při běžném provozu školy i školky probíhaly navíc i za velmi nepříznivého počasí.
Odměnou za náročný průběh celé akce je současný stav školy, kdy neutíká okny teplo. Namísto vlhkého, nevzhledného a nevyužitého dvorečku uprostřed staré budovy vznikly nové světlé prostory se střešními okny pro šatnu, kabinety a kuchyňkou pro žáky. Do objektu konečně nezatéká a celá škola i zvenku vypadá jako nová.

  • Realizace proměny: září – listopad 2015
  • Iniciátor proměny: Zastupitelstvo obce Luková se starostkou Miroslavou Fojtů
  • Investor: Státní fond rozvoje bydlení z Operačního programu Životní prostředí a prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, obec Luková
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): pedagogický personál ZŠ, dobrovolníci z řad rodičů
  • Projektant: KDL PROJEKT, s.r.o.
  • Realizační firma: B-stavby s.r.o.
  • Autor (autoři) fotografií: Petr Celý, Ing. Stanislav Vimr z Lukové, Miroslava Fojtů

Webová stránka proměny rekonstrukce ZŠ a MŠ Luková

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy