header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Podolské kasematy vznikly v průběhu 17. století jako jedna z částí systému vyšehradských podzemních chodeb. Po roce 1938 byly upraveny na protiletecké kryty, sloužící sousednímu Ústavu péče o matku a dítě. V 70. letech bylo zasypáno přístupové schodiště z vyšehradských hradeb. Iniciátorem obnovy kasemat a přístupového schodiště byl v roce 2012 ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad Ing. František Stádník.
Prostory kasemat bylo nejdříve nutné vyklidit a zabezpečit proti pronikání vlhkosti. Kamenné a cihelné zdivo, poškozené zatékáním, bylo nutné sanovat. Další práci představovalo vyčištění ventilačních průduchů, aby se obnovila přirozená cirkulace vzduchu. Teprve poté se mohlo přistoupit k obnově elektroinstalace a zasypaného schodiště z plochy bastionu č. 33. Na závěr došlo i na obnovu přístupového dlážděného chodníku z hradební promenády.
Podolské kasematy budou poprvé ve své historii otevřeny veřejnosti a stanou se součástí nového prohlídkového okruhu, zaměřeného na historii Vyšehradu coby barokní pevnosti. Zároveň se stanou dějištěm nového edukačního programu pro žáky základních škol s tématikou období totality po druhé světové válce. Program žákům hravou formou přiblíží osobnost Milady Horákové, která je pohřbena na Vyšehradském hřbitově.
V Podolských kasematech se v padesátých letech údajně scházeli tzv. Vyšehradští jezdci, pouliční gang pražské mládeže, revoltující proti komunistickému režimu. Stopy jejich činnosti jsou zde patrné dodnes. Jedná se o desítky dochovaných podpisů a nápisů, oslavujících například americkou armádu. Právě tato protistátní činnost vedla údajně k příkazu Státní bezpečnosti zasypat přístupové schodiště do kasemat.

  • Realizace proměny: únor 2012 – březen 2020
  • Iniciátor proměny: Ing. František Stádník, ředitel NKP Vyšehrad
  • Investor: Národní kulturní památka Vyšehrad
  • Projektant: Ing. Michael Balík, CSc,, Ing. arch. Zbyněk Kabelík
  • Realizační firma: Stavos - Ing. Horáček, s.r.o.

Webová stránka proměny Praha Vyšehrad
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy