header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Obchodní středisko Cíl bylo vystavěno v 60. letech 20. století jako jedno ze dvou center sídliště Zahradní Město. Ačkoli od té doby proběhla řada dílčích úprav okolního prostoru, kompletní obnova již byla nutná. V rámci Strategie pro veřejné prostory a projektu Společně měníme Prahu 10 se rozhodla MČ Praha 10 zapojit do návrhu řešení i občany a zohlednit jejich požadavky v architektonických návrzích. Revitalizace se stala vzorovým participačním projektem, do kterého byli od počátku zapojeni místní obyvatelé. Odevzdané studie našly řešení revitalizace a vítězný návrh byl prodiskutován s občany, kteří výslednou variantu podpořili.
Základní myšlenkou návrhu bylo proto prostor sjednotit. Dát mu jednotnou, srozumitelnou a snadno zapamatovatelnou identitu, zohlednit požadavky všech věkových kategorií na kvalitu veřejného prostranství. Na základě toho vznikl koncept homogenní, mírně zvlněné plochy (krajiny), jejíž řád je promítnut do pomyslného rastru – mřížky. Celý prostor řešeného území je přístupný bezbariérově. V místech, kde jsou schody použity jako architektonický a prostorotvorný prvek, je vždy alternativní cesta po rampě.
Celková plocha je primárně určena pro pěší pohyb (s občasným zásobováním okolních objektů vozidlem) a relaxaci (odpočinek, schůzka, hra dětí…). Počítá se také s pořádáním krátkodobých akcí typu farmářské trhy, veřejné čtení u knihovny či sousedská setkání. V místě jsou vysazeny nové stromy, instalován mobiliáře včetně herní zóny a pítka. Důležitým aspektem tohoto návrhu je řešení nakládání s dešťovou vodou a princip vsakování. Odvodnění revitalizovaných zpevněných ploch je zprostředkováno skrz zatravňovací skladby v okolí jednotlivých stromů či přes systém vsakovišť, dimenzovaných dle srážek a odvodňované plochy.

  • Realizace proměny: březen–prosinec 2019
  • Iniciátor proměny: Městská část Praha 10
  • Investor: Městská část Praha 10
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): obyvatelé městské části
  • Projektant: Ing.arch. Kamil Měrka, Ing.arch. Tomáš Kozel –ti2 architekti
  • Realizační firma: Gardenline s.r.o.
  • Autor (autoři) fotografií: Michal Hradecký, Miroslav Hynšt: ÚMČ Praha 10

Webová stránka proměny Praha 10 Veřejné prostory

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy