header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Obec se nachází v bývalých Sudetech, takže budova byla až do poválečného odsunu v majetku původních německých obyvatel, do června 1945 zde Vinzenz Neugebauer provozoval řeznictví a hostinec s velkým společenským sálem. Poté přešel objekt s hospodářstvím do českých rukou a zakrátko byl zestátněn. Byly k němu přistavovány další části (družstevní jídelna, došlo k rozšíření prostor sálu a příslušenství). Po roce 1989 zůstal dům v majetku státu.
Patrový objekt v centru obce s pohostinstvím, velkým sálem s příslušenstvím, v patře se značně zchátralou a nevyužívanou tělocvičnou a bytem se dostal do havarijního stavu. Stát jako vlastník nikdy neinvestoval prostředky do oprav a údržby budovy. V roce 2007 obec požádala o bezúplatný převod do svého majetku, s tím však Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových opakovaně nesouhlasil. Následovalo dlouhé období přesvědčování. Teprve po čtyřech letech k převodu došlo.Realizaci oprav hradila obec převážně z vlastního rozpočtu za využití bankovního úvěru a menší dotace z rozpočtu Pardubického kraje, který přispěl na opravu podlahy v sále a v tělocvičně. Postupně prošly opravou prostory pohostinství a veškerá vedení společná pro celý objekt, dále velmi členitá střecha. Nakonec byly opraveny vnitřní prostory tělocvičny a sálu s příslušenstvím.
Nyní zbývá dokončit opravu a budování tří bytů v 1. patře, rekonstrukci zbytku fasády a úpravu bezprostředního okolí. Opravené prostory jsou vybaveny novým nábytkem a zařízením. Tělocvična i pohostinství jsou využity téměř denně. Prostory jsou hojně využívány k pořádání rodinných oslav, svateb, zábav, plesů a výročních schůzí různých organizací. Především však slouží k pořádání kulturních akcí pro veřejnost (koncerty, divadla, dětské karnevaly, setkání seniorů…).

  • Realizace proměny: prosinec 2016 – duben 2019
  • Iniciátor proměny: Miroslava Fojtů, starostka obce
  • Investor: Obec Luková, Pardubický kraj
  • Projektant: KDL PROJEKT, s.r.o.
  • Realizační firma: IPESIS s.r.o.

Webová stránka proměny foto KD Luková foto Luková KD
Facebook proměny obec Luková foto rekonstrukce KD Luková

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy