header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Domov pro seniory zahájil provoz již v roce 1969, jako Ústav sociální péče Janov. Od 1. 1. 2009 je součástí Domovů sociálních služeb Litvínov, příspěvkové organizace. Domov poskytuje celou řadu služeb. Kromě domova pro seniory zde působí také domov pro postižené osoby, najdeme zde chráněné bydlení a sociální dílny. Celý objekt obklopuje rozsáhlá zahrada.
V roce 2018 došlo po předchozím biologickém průzkumu k celkové revitalizaci zahrady. Na úpatí Krušných hor se nachází zahrada o rozloze 23 580 m2. Projekt jako celek řeší sadovnické úpravy na stávající zahradě objektu Domova, včetně vytvoření nových chodníčků a odpočinkových zón. Středem parčíku je stávající zpevněná plocha, kde se nachází betonová nádrž s lekníny. Projekt řeší návrh nové plochy terasy, hřiště na pétanque a nové osvětlené chodníky.
Hlavním cílem bylo vytvoření příjemného prostředí pro relaxaci klientů, kondiční procházky a občasné společenské akce. Upravená zahrada nabídla příjemný prostor s proměnlivostí vegetace během roku, s kvetoucím keři a stromy, což pozitivně působí na psychiku klientů. V zahradějsou nyní jak slunná místa k odpočinku především v jarním a podzimním období, tak i stinná pro posezení v letních měsících. V severní části byl zásah minimální. V jižní části došlo k odclonění od obslužné komunikace výsadbou jeřábů ptačích. V pravidelném rastru jsou vysázeny kultivary okrasných jabloní. V jihozápadní části jsou vysázeny převážně solitéry ovocných stromů a keřů.

  • Realizace proměny: březen–říjen 2018
  • Iniciátor proměny: Ústecký kraj
  • Investor: Ústecký kraj
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO České středohoří detašované pracoviště Ústí nad Labem
  • Projektant: Ing. Ivan Marek – zahradní architektura
  • Realizační firma: VYKRUT zahradní služby a.s.
  • Autor (autoři) fotografií: Ing. Ivan Marek, Jana Červinková

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy