header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Obec Křižany leží pod svahy Ještědsko-kozákovského hřbetu na Ještědském potoce. V roce 2011 byly dokončeny pozemkové úpravy v katastrálním území Křižany, od kterých si obec slibovala především pomoc se zlepšením vodního režimu krajiny. Zastupitelé obce proto jako prioritní opatření plánů společných zařízení zvolili k realizaci navrženou vodní nádrž na pravostranném přítoku Ještědského potoka v lokalitě pod Krkavčí skálou, mezi horolezci známější jako Vajoletky u Křižan.
Realizace stavby vodní nádrže o zásobním objemu cca 29 600 m³ a retenčním objemu cca 39 000 m³ začala v létě 2016. Do konce roku byly dokončeny práce na objektech hráze, výpustného objektu, zdrže a dokončena byla většina zemních prací. V roce 2017 pokračovaly práce na opevnění návodního líce hráze, bezpečnostním přelivu, polobrodu a vybudovaly se dvě polní cesty podél nádrže. Ty zajišťují přístup k vodnímu dílu i okolním zemědělským a lesním pozemkům. Vzhledem k rozsáhlému zalesnění okolí nádrže bylo vysazeno jen osm nových stromů včetně dvou třešní srdcovek.
Nádrž o rozloze 1,66 ha má za úkol zajistit částečnou ochranu intravilánu obce před povodňovými průtoky. Krajina realizací získala vyšší retenční schopnost a možnost akumulace vod v dotčeném území. Zároveň vytvořila esteticko-krajinotvorný prvek, který láká k procházkám i přírodnímu koupání nejen místní obyvatele, ale i turisty. Vodní plocha s litorálním pásmem poskytuje přirozené místo pro rozvoj mokřadní vegetace, vodního ptactva a obojživelníků. „Jestli tady po nás něco zůstane pro další generace, co má smysl, tak je to právě tohle dílo,“ ohodnotil novou vodní nádrž starosta obce Václav Honsejk.

  • Realizace proměny: srpen 2016 – srpen 2017
  • Investor: Státní pozemkový úřad, Program rozvoje venkova
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): obec Křižany, Ing. Helena Krausová
  • Projektant: "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
  • Realizační firma: ZVÁNOVEC a.s.
  • Autor (autoři) fotografií: SPÚ

Webová stránka proměny Žít krajinou
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy