header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

V katastru Košíků se nenacházelo žádné hřiště, které by umožňovalo dětem i dospělým trávit aktivně volný čas. To se vedení obce rozhodlo změnit. K vybudování sportoviště vybralo místo, kde se dříve ze skály těžil stavební materiál.
Navržené architektonické řešení vychází z umístění, rozlohy areálu a jeho polohy vzhledem k okolním plochám. Prostorové řešení respektuje aktuální stav a doplňuje prostor z hlediska funkčnosti. Zpevněné plochy před vstupem na hřiště a do šaten jsou vydlážděny betonovou zámkovou dlažbou umožňující bezbariérový přístup pro osoby s hendikepem.
Víceúčelové hřiště pravidelně využívají jednotlivé spolky v obci, zejména tělovýchovná jednota, mateřská škola Košíky a sbor dobrovolných hasičů. Oblíbila si je také široká veřejnost pro pravidelná cvičení. Jde o důležité zázemí pro veškeré sportovní či volnočasové aktivity realizované v obci. Jeho využití je celoroční a je volně přístupné. V zimních měsících je hřiště upraveno na ledovou plochu.

  • Realizace proměny: únor 2017 – listopad 2019
  • Iniciátor proměny: obec Košíky
  • Investor: obec Košíky, Zlínský kraj – Program na podporu obnovy venkova
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): TJ Košíky z.s.
  • Projektant: G G ARCHICO a.s.
  • Realizační firma: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
  • Autor (autoři) fotografií: Mgr. Jaroslav Šlechta

Webová stránka proměny hřiště obec Košíky

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy