header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Význam vlasteneckého kněze, spisovatele a rodáka z Třebíze Václava Beneše Třebízského (1849–1884) připomíná pomník vztyčený roku 1892 na skalní vyvýšenině nad obcí. Navrhli jej čeští sochaři myslbekovské generace František Hergessl ml. a jeho spolužák Antonín Procházka. Dříve bývalo místo holé, ale po čase zarostlo stromy a keři. Vlhkostí a stínem zahalený kámen pomníku velmi trpěl. Od dob svého vzniku neprošel pomník žádnou velkou obnovou, tu se vzhledem k finanční náročnosti podařilo vlastníkovi realizovat až po letitém úsilí. Souběžně byla upravena i zeleň v okolí.
Před restaurováním byl pomník silně pokryt vegetací. Nejvíce poškozenou částí byla samotná socha spisovatele. Některé modelační prvky figury, jako např. nos, rty, oči, vlasy a detaily oděvu včetně draperie, byly poškozeny do té míry, že ztrácely původní sochařské zpracování a výraz. Tyto partie byly ve slánském muzeu obnoveny podle modelu doplňky z umělého kamene. Pečlivě bylo nutné modelovat zejména tvář mladého kněze, která se rozhlíží po rodné krajině, historickém pomezí Slánska a Lounska – Podlesí, kde jsou prameny k jeho literárnímu dílu.
Po dokončení restaurátorských prací obec přistoupila k úpravě okolí pomníku, vymýcení náletové zeleně a křovin, která nejen že adekvátně zkultivovala prostor, ale především eliminuje příčiny poškození pomníku a jeho stárnutí (odstranění vysoké koncentrace vlhkosti). Klidné místo je vhodným cílem pro všechny, kteří chtějí vzpomenout a uctít památku osobnosti, i pro milovníky přírodních zákoutí s romantickým výhledem do krajiny.

  • Realizace proměny: květen –září 2018
  • Iniciátor proměny: Ing. Tomáš Jiřikovský, Obecní úřad Třebíz
  • Investor: obec Třebíz, Ministerstvo zemědělství ČR
  • Realizační firma: restaurátor ak. soch. Vojtěch Adamec

Webová stránka proměny obec Třebíz

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy