header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Ke stavbě železniční trati Kolín – Ledečko bylo přikročeno roku 1899 a jízda po nové trati byla zahájena v roce 1900. Na počátku 20. století byla postavena nádražní budova v Uhlířských Janovicích, která byla spojena s náměstím nově vybudovanou ulicí Komenského, v níž se nacházela jak nová škola, tak později přibyla i budova pošty a sokolovny.
Přes sto let stará nádražní budova jevila známky dlouhodobého opotřebení. Nesoudržné plochy fasád místy opadávaly, spodní povrchy přesahů střech byly poškozeny, střešní krytiny, nadstřešní konstrukce komínových lávek a komínové zdivo byly na hranici své životnosti, stará dřevěná okna a dřevěné venkovní dveře nešlo řádně uzavřít, oplechování parapetů oken bylo poškozeno. Povrchy konstrukcí a instalace v místnosti čekárny i ve veřejných WC byly dožilé,stejně jako zpevněná plocha s dlažbou pod přístřeškem.
Oprava osobního nádraží v Uhlířských Janovicích začala v září 2018. Budova prošla kompletní opravou vnějšího pláště včetně výměny otvorových výplní, klempířských konstrukcí, oznamovacích a zabezpečovacích prvků a elektroinstalace. Součástí prací byla také instalace ochrany proti holubům, zpevněné plochy, kompletní nová střešní krytina včetně tesařských, klempířských konstrukcí a komínů. Proběhla revitalizace veřejně přístupných prostor a instalace nového venkovního a vnitřního mobiliáře. Díky opravám bylo uvedeno osobní nádraží do provozuschopného stavu, který zlepšil cestujícím celkovou kulturu cestování odpovídající standardům 21. století.

  • Realizace proměny: září 2018 – květen 2019
  • Iniciátor proměny: Správa železnic, státní organizace
  • Investor: Správa železnic, státní organizace
  • Projektant: Správa železnic, státní organizace
  • Realizační firma: STRABAG Rail a.s.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy