header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Zajímavostí obce Kostelní Lhota je skutečnost, že zde od dvacátých let minulého století působí dvě církve – Československá husitská a Římskokatolická. Kostelní Lhota byla kdysi na přechodnou dobu i centrem, ze kterého byly administrovány náboženské obce v Poděbradech, Nymburce a v Chlumci nad Cidlinou. Ve 30. letech byla vystavěna zdejší zvonička. Bohužel v období komunismu i v porevolučních letech církevní objekt chátral a jeho okolí zarůstalo. V roce 2016 se obec i církev společně domluvily na kompletní obnově zvoničky.
Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek i majetek církve, a připočteme-li k tomu celospolečenské vymezení vůči církvím, i to, že v obci je minimální množství věřících, lze spolupráci obce s církví považovat za zcela nevídanou.Obec byla od počátku nositelem celého záměru i smluvního vztahu s dodavatelem. Zhruba 70 % finančních prostředků bylo získáno z dotačního titulu Ministerstva zemědělství. O zbývající část se podělila církev a obec Kostelní Lhota rovným dílem.
Při rekonstrukci bylo zjištěno, že autorem původního návrhu i stavby byl známý architekt Vojtěch Kerhart, představitel meziválečného funkcionalismu. Jeho realizace jsou známé především v jeho rodných Poděbradech. Původní střešní trám se jménem firmy V. Kerharta dnes tvoří výzdobu vnitřních prostor zvoničky.
Cílem rekonstrukce bylo, aby místo lépe sloužilo veřejnosti. Vchod zvoničky je nově orientován ke vstupu do zahrady, a i ten byl mírně posunut přímo proti samotnému vchodu do zvoničky. Díky venkovnímu osvětlení se zvonička stala dominantou obce i po setmění. V areálu jsou instalovány lavičky, informační tabule o historii místa, a je nově prakticky každý den přístupný veřejnosti.

  • Realizace proměny: červenec 2016 – září 2016
  • Iniciátor proměny: Tomáš Drobný – starosta obce, Michaela Gajdáčková – farářka
  • Investor: Ministerstvo zemědělství – Dotační program 16. Udržování a obnova kulturního dědictví venkova
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): obec Kostelní Lhota, Náboženská obec Církve Československé husitské v Kostelní Lhotě
  • Projektant: Ing. arch. Tomáš Hladík – ARCH ATELIER HLADÍK
  • Realizační firma: STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy