header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Projekt Masarykova lípa vznikl při přípravě oslav 100. výročí vzniku republiky. Jeho cílem bylo zpřístupnit místo občanům a obnovit zanikající remízek nedaleko obce, kde byla z rozhodnutí obecního zastupitelstva v roce 1930, u příležitosti osmdesátých narozenin T. G. Masaryka, vysazena Masarykova lípa. Bohužel před lety tuto lípu nevratně poškodil zásah blesku.
Město Němčice nad Hanou se rozhodlo nejen pro obnovu remízku, ale také pro vytvoření naučné stezky seznamující návštěvníky s historií, přírodou a nejbližším okolím našeho města Němčic nad Hanou. Město vypracovalo plán Obnovy remízku „Masarykova lípa“ do původní velikosti a výsadbu doprovodné liniové zeleně, vysadilo původní stromy a původní keře podél přístupových cest. Žáci i učitelé místní základní školy se podíleli na realizaci projektu. Budou naučnou stezku využívat k výuce různých předmětů nebo při projektovém vyučování.
Realizací projektu byla vytvořena Naučná stezka Němčice nad Hanou s informačními a vzdělávacími panely, z nichž 6 lemuje 1,5 km dlouhou vycházkovou stezku a 2 panely jsou umístěny v remízku u nově vysazené „Masarykovy lípy“. Naučná stezka je od svého otevření hojně navštěvována širokou veřejností. Navštěvují ji nejen občané města v rámci svých procházek a volnočasových aktivit, ale i turisté či cyklisté, kteří navštěvují naše okolí díky velkému množství cyklostezek a terénu příznivému pro rodiny s dětmi nebo seniory. Obnovený remízek se stal za svou krátkou existenci i dějištěm kulturních akcí našeho města.

  • Realizace proměny: listopad 2017 – září 2018
  • Iniciátor proměny: město Němčice nad Hanou
  • Investor: město Němčice nad Hanou; Operačního program Životní prostředí
  • Další partneři realizace proměny: Základní škola Němčice nad Hanou, příspěvková organizace; neziskové organizace města Němčice nad Hanou

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy