header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Dějiny Starého mlýna u Dolánek jsou po dobu více než jednoho století spojeny s osudy mlynářského rodu Lachnerů, v němž se po generace mlynářské řemeslo i samotný mlýn dědily z otce na syna. Za života mlynářského mistra Josefa Lachnera (1761–1824) a jeho ženy Terezie (1775–1857) došlo k přestavbě Starého mlýna. Josef Lachner, bezpochyby výborný hospodář, se v závěru svého života rozhodl vybudovat naproti mlýnu kapličku. Písemnosti farního úřadu Křemýž, uložené z části v okresním archivu v Teplicích a Archivu litoměřické diecéze, vypovídají mnohé o jejím vzniku a původním vybavení.
Po několika neúspěšných pokusech dostat dotaci se nemožné stalo skutečností, obec dotaci na opravu kaple získala. Měli jsme velké štěstí na uměleckého štukatéra pana Kalibu, kterému patří obrovské díky. Jeho šikovné ruce daly kapli Panny Marie v Dolánkách současnou podobu.
3. srpna 2018 proběhlo znovuvysvěcení kapličky. Požehnání se ujal místní farář p. Blaha. V současné době slouží okolí kapličky jako odpočinkové místo, kde je hezké posezení pod korunami košatých lip, které jsou památkově chráněny.

  • Realizace proměny: září 2017 – červenec 2018
  • Iniciátor proměny: starostka Lenka Brandtnerová za podpory zastupitelů
  • Investor: obec Ohníč, Ministerstvo zemědělství – program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků
  • Realizační firma: Karel Kaliba, Lišnice – Umělecké štukatérství Hájek – Kaliba

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy