header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Obě křídla zámku vznikla současně s výstavbou hlavní zámecké budovy roku 1609. V pravém křídle byly maštale pro koně a byty kočích. K nim byla později přistavena kočárovna a dřevník. V 19. století proběhla přestavba zámku Gabrielou z Ditrichštejna. Posledními majiteli byl rod Althannů. Roku 1945 byl zámek zkonfiskován a od poloviny 20. století objekt využívala Správa lesů a statků, později provozovna Vojenských lesů a statků. V roce 2006 město Lipník nad Bečvou získalo objekt směnou za jiné prostory za účelem rekonstrukce střešní zahrady. Západní část pravého křídla zámku byla bez využití až do rekonstrukce roku 2009.
Cílem projektu bylo rekonstruovat a zpřístupnit kulturní památku, a tím přispět ke zvýšení atraktivnosti města prostřednictvím zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu v oblasti výstavnictví. Dříve hospodářský objekt se proměnil ve společenské centrum s galerií, slavnostním sálem a kavárnou. Objekt byl rekonstruován s maximálním ohledem na zachování historických prvků – např. v salonku a kavárně byla rekonstruována sgrafita, zachovány jsou i původní břidlicové obklady stěn.
Rekonstrukcí objektu vznikly nové prostory galerie, výstavní síně, kavárny a nezbytného zázemí. Byly provedeny také úpravy bezprostředního okolí objektu a byla položena dlažba doplněná o travnaté plochy. Objekt tak bude celoročně sloužit jako galerie a výstavní síň pro expozici kovářských plastik, uměleckých děl a sbírkových předmětů. Galerie a výstavní síň se stala součástí prohlídkové trasy s průvodcem po Městské památkové rezervaci.

  • Realizace proměny: březen 2009 – červen 2010
  • Iniciátor proměny: město Lipník nad Bečvou
  • Investor: ROP Střední Morava; město Lipník nad Bečvou
  • Další partneři realizace proměny: Město Lipník nad Bečvou; Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace; Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Lipník nad Bečvou, Havlíčkova 643; Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace; Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Lipensko; Národní památkový ústav Olomouc – dohled nad rekonstrukcí
  • Projektant: Ing. arch. Ladislav Palko
  • Realizační firma: TRAWEKO 96 s.r.o.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy