header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

V roce 1842 byla v Lipníku nad Bečvou vybudována výpravní budova podle plánu architekta Antona Jünglinga v rámci stavby Severní dráhy. O pět let později byla původní budova odstraněna a postavena nová zděná klasicistní patrová budova podle projektu architekta Ernesta Ehrenhause, který vycházel z původních návrhů architekta Jünglinga. Klasicistní budova o sedmi osách, s mělkými rizality, které byly zvýrazněny rohovou bosáží, s patrovou římsou, byla kryta valbovou střechou. Okna v přízemí měla půlkruhové zaklenutí a zdobení pásovou rustikou, v patře byla okna obdélná. V roce 1897 byla přistavěna z jižní strany přízemní čekárna s dřevěnou verandou.
Rekonstrukce byla zahájena v říjnu 2017. Poškozené a nefunkční části původního objektu, střecha a dřevěná přístavba, včetně samostatně stojícího WC pro cestující veřejnost, byly odstraněny. Budova dostala novou střešní konstrukci, fasádu se zateplením a výplně okenních a dveřních otvorů. Sociální zázemí pro veřejnost je nyní začleněno do objektu, včetně zajištění bezbariérového přístupu. Nezbytnou součástí byla i dodávka prvků komunikačních, zabezpečovacích a signalizačních zařízení a vybudování zázemí pro pracovníky dopravce, stejně tak nového komerčního a technologického prostoru.
Nádražní budova Lipník nad Bečvou, ležící v údolí Moravské brány, je důležitou spojnicí pro cestující a turisty, kteří míří do oblastí s mnoha cennými historickými památkami. Rekonstrukcí bylo dosaženo atraktivního architektonického vzhledu budovy a jejího okolí, který nabízí cestujícím potřebný komfort. Reprezentativní vzhled je přínosem nejen pro cestující, ale i pro samotné město Lipník nad Bečvou. Díky rekonstrukci se podařilo nádražní budovu přenést do dnešní doby, kdy vzniklo moderní zázemí pro cestující.

  • Realizace proměny: říjen 2017 – listopad 2018
  • Iniciátor proměny: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  • Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  • Projektant: TAPA projekt s.r.o. - Ing. Petr Myslivec
  • Realizační firma: Hroší stavby Morava a.s.; T RAIL a.s.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy