header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Bývalý hostinec U Máně stojící v centru obce byl několik let zavřený a chátral. Historický objekt č. p. 49 z roku 1869 byl po revoluci vrácen v restituci dědičce původních majitelů. V průběhu let pak měnil vlastníky a nájemce. Jeho technický stav se zhoršoval a majitelé neměli finance na potřebné investice. Zastupitelstvo obce Řepiště jej zakoupilo v roce 2014 a zastupitelé poté dva roky řešili jeho další využití. Studie arch. Lichnovského v roce 2015 navrhla budovu rekonstruovat a obnovit původní účel objektu – společenský sál pro potřeby občanů se zázemím restaurace s kuchyní.
Hospoda jako centrum komunitního a společenského dění byla a je základem života každé vesnice. Obec Řepiště dlouhodobě postrádala kvalitní a moderní zázemí pro společenský a kulturní život. Od roku 2010, kdy obec postavila chybějící tělocvičnu, probíhaly společenské akce provizorně právě v ní. Toto řešení se ukázalo jako nedostačující, provozně náročné a dlouhodobě neudržitelné. O čtyři roky později zastupitelé využili příležitosti a výhodně koupili bývalý hostinec se sálem v centru obce. Po dlouhých a náročných jednáních bylo nakonec rozhodnuto tuto budovu opravit.
Opravená budova hostince byla opětovně uvedena do provozu v červnu 2018, symbolicky v rok výročí 100 let od vzniku samostatného československého státu. Objekt je v pronájmu a slouží občanům jako vesnický společenský dům s kulturním sálem a přísálím pro 100–150 osob, s jevištěm a zázemím pro kulturní vystoupení, plesy, obřady, oslavy, koncerty, divadlo, dále jako zázemí pro spolky, volnočasové aktivity občanů a dětí základní školy. V budově se nachází kvalitní restaurace s kuchyní. Po dobu rekonstrukce místního dřevěného kostela sv. Michaela archanděla v roce 2019 se v sále konají nedělní mše svaté.

  • Realizace proměny: červen 2017 – červen 2018
  • Iniciátor proměny: obec Řepiště
  • Investor: obec Řepiště; jevištní technologii sálu spolufinancoval Moravskoslezský kraj
  • Další partneři realizace proměny: ManaArt s.r.o., nájemce a provozovatel objektu
  • Projektant: Ing. arch. Petr Lichnovský (studie); CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. (projekt)
  • Realizační firma: BDSTAV MORAVA s.r.o.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy