header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Bažantnice je příměstský park města Ronov nad Doubravou, hojně navštěvovaný pro svoji vhodnou polohu a klidné romantické přírodní prostředí. Nevelký les nepravidelného půdorysu byl založen v 18. století nedaleko zámecké budovy šlechtickým rodem Caretto-Millessimo jako místo pro chov a lov bažantů. Zalesněná plocha má rozlohu 11 ha a porost tvoří většinou listnatý les, převládají duby, habry, olše a na západním okraji později vysázené topoly.
Na parku se podepsal běh času a potřeboval obnovu. Sportovní komise při MěÚ přišla s návrhem využít toto místo k pasivnímu i aktivnímu odpočinku. Byl proto připraven projekt „Pojďme do Bažantnice“, na který byla prostřednictvím MAS Železnohorský region získána dotace z Programu rozvoje venkova. V rámci úprav Bažantnice došlo ke zpevnění stezek, instalování laviček, nových mostků přes vodoteče a vznikla dvě workoutová hřiště pro cvičení a posilování v přírodě.
Díky provedeným změnám je snazší přístup do lesa za všech ročních obdobích a zvýšila se i jeho atraktivita, což se projevilo větší návštěvností. Informační tabule jako součást projektu představují tento přírodní celek po stránce historické, geologické a biologické. Bažantnice je v neposlední řadě využívána k environmentální výchově a vzdělávání nejen turistů, ale především žáků ronovské základní školy, kteří si zde mohou zacvičit na zdravém vzduchu, nebo ověřit teoretické přírodopisné poznatky z vyučování přímo v praxi. Důkazem jsou krmítka a budky pro ptáky dodané a ošetřované základní školou.

  • Realizace proměny: jaro 2018
  • Iniciátor proměny: Sportovní komise města Ronova nad Doubravou
  • Investor: Program rozvoje venkova – operace 19.2.1. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský region, z.s.; město Ronov nad Doubravou
  • Další partneři realizace proměny: MAS Železné hory
  • Realizační firma: Vladimír Novotný - V&M Novotný - sdružení

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy