header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Novogotická kaple Kalvárie v Pelhřimově byla vystavěna v letech 1883-85. Od ŘK farnosti Pelhřimov ji v roce 2012 do svého majetku získalo město Pelhřimov. Kulturní památka a bývalá dominanta města byla dlouhodobě nevyužívaná, uzavřená, zcela zakrytá zelení, bez jakéhokoliv inventáře a značně poškozená (vytlučená vitrážová okna, zbořené schodiště…). Nový majitel si dal za cíl navrátit vzhled objektu a okolí do doby jeho výstavby. Dovršením rehabilitace byl v roce 2018 návrat původního zrestaurovaného novogotického hlavního oltáře.
Obnova kaple spočívala především v sanačních pracích, statickém zajištění, opravách veškerých konstrukcí a restaurátorské obnově dřevěných, kovových a kamenných prvků. Venkovní schodiště se sloupky muselo být obnoveno zcela. V okolí byla vysázena nová zeleň včetně lipového stromořadí. Stavební práce byly dokončeny v roce 2015. Následně byl do interiéru navrácen zrestaurovaný hlavní oltář. Do obnovy se zapojila i veřejnost, která spolufinancovala formou donátorství nová vitrážová okna.
Díky revitalizaci získal objekt svůj původní vzhled, znovu se stal dominantou města, a především po desítkách let opět slouží veřejnosti. Pořádají se zde společenské a kulturní akce – svatební obřady, koncerty, přednášky apod.

  • Realizace proměny: prosinec 2012 – říjen 2018
  • Iniciátor proměny: Město Pelhřimov
  • Investor: Město Pelhřimov; Kraj Vysočina – „Program obnovy kulturních památek v Kraji Vysočina“; MKČR – „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP“; Veřejnost – jednotlivci, kteří financovali nové vitrážové zasklení: rodina Teislerova z Pelhřimova, rodina Leopolda Bambuly z Pelhřimova, Jaroslav Benda z Pelhřimova, Lubomír Karlín z Pelhřimova
    Klub českých turistů Pelhřimov, Jiří Zbrojka z Pelhřimova, Marie Havlů z Pelhřimova, Václav Hrnčíř z Vlásenice, rodina Vladimíra Staňka z Humpolce, Lubomír Stoklásek z Pelhřimova, Monika Suchánková z Pelhřimova, rodina Lipských, Ivana Kociánová z Pelhřimova, rodina Josefa Koňáka z Pelhřimova, Pavel Hájek z Pelhřimova, rodina Pavlů z Chmelné, rodina Slavětínských z Vyskytné, Ladislav a Helena Šetkovi z Pelhřimova, Nella Slavíková z Pelhřimova
  • Projektant: MURUS – MONUMENTA RENOVAMUS, projekce, spol. s r.o. - Ing. Lubor Gregora. V roce 2013 se firma osamostatnila a přejmenovala na ATELIÉR HERITAS s.r.o.
  • Realizační firma: WANDEL CZECH s.r.o.; vitráže: Henych Zdeněk, Nový Bor, Ing. Petr Zajác - Vitráže; restaurování oltáře: Jaroslav Benda, Pelhřimov

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy