header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Počátkem roku 1925 obec zahájila jednání s akademickým sochařem Ladislavem Šalounem o možnosti postavit v Pečkách pomník T. G. Masarykovi. Ladislav Šaloun vypracoval návrh, který byl schválen zastupitelstvem 23. 12. 1925. Socha byla na podstavec postavena 9. 6. 1927 a slavnostně odhalena byla 12. 6. 1927. Za protektorátu byla socha T. G. Masaryka okupanty z města odstraněna a byla předurčena ke zničení. Vlastenci ji ale zachránili a zazdili ve Strašnicích. Odtud se po skončení války vrátila zpět do Peček a 28. 10. 1945 byla znovu odhalena. V noci z 11. na 12. dubna 1958 byla socha z pomníku odstraněna a odvezena do továrny Regula. Následně byla v roce 1961 rozřezána a rozdrcena.
Po sametové revoluci byl v usnesení OF předložen návrh na navrácení sochy na náměstí. K realizaci ale nedošlo. Na zasedání zastupitelstva při přípravě rozpočtu pro rok 2018 vyslovil Ing. Karel Krištoufek myšlenku znovu vrátit sochu T. G. Masaryka. Zastupitelstvo souhlasilo. S opravou se začalo 4. 8. 2017, kdy byl odborně rozebrán podstavec. 12. 10. 2017 byla do podstavce vložena skříňka s dobovými předměty. Podstavec byl dokončen o týden později. Podle Šalounova modelu byla ak. sochařem Mgr. A. Josefem Faltusem zhotovena nová socha, která byla slavnostně odhalena 28. 10. 2018.
Na opraveném památníku obětem první a druhé světové války opět stojí třímetrová bronzová socha našeho prvního prezidenta. Místo v centru města získalo zpět svou významnou dominantu, u níž budou nadále pořádány oslavy výročí a národních svátků.

  • Realizace proměny: srpen 2017 – říjen 2018
  • Iniciátor proměny: Ing. Karel Krištoufek
  • Investor: město Pečky; Dobrovolný svazek obcí Pečecký region
  • Další partneři realizace proměny: Mgr. A. Josef Faltus; Mgr. A. Jiří Kašpar; Milan Urban; Milan Paluska; Ludmila Švandová; Ondřej Schulz; PhDr. Miloslav Vlk; Ing. Věra Růžičková; Mgr. Ladislava Babková; Jan Karbus; Ing. Ivan a Ing. Jan Hruškovi
  • Realizační firma: Kámen Pečky s.r.o. – podstavec; H V H spol. s r.o., Horní Kalná – socha T.G.M.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy