header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Budova Ústavu hluchoněmých v Hradci Králové, tzv. Rudolfina, byla postavena podle návrhu architekta Arnošta Jenčovského v letech 1901 až 1902. Je ukázkou novobarokní architektury s typickým bosovaným průčelím doplněným vysokým řadem polosloupů, podpírajících barokizující římsu se štítem a atikou. V interiéru upoutá pozornost dominantní tříramenné schodiště. Rudolfinum bylo na svou dobu výborně vybaveno, byla zde např. tělocvična, bazén nebo kaple a celý objekt byl ústředně vytápěn. Během první světové války budova sloužila také jako vojenská nemocnice. Za první republiky byly přijímány jen české děti, německé musely odejít do Litomyšle. V době druhé světové války se situace obrátila a objekt byl určen pouze německé mládeži. Po obnovení republiky zde vznikla také specializovaná mateřská škola pro děti se sluchovým a řečovým postižením. Po změně režimu byl ústav k 1. září 1948 postátněn a definitivní konec znamenal rok 1952, kdy budovu začala využívat Vojenská lékařská akademie. Později také sloužila jako kožní klinika fakultní nemocnice, a to až do roku 2004. Od té doby byla nevyužitá, což se negativně projevilo na jejím technickém stavu. Už od roku 1958 je budova chráněna jako kulturní památka.
Rekonstrukce byla realizována na základě rozhodnutí Královéhradeckého kraje. Základním záměrem bylo zachování původního charakteru budovy s použitím soudobých prostředků a materiálů.
Opravy nebyly jednoduché. Musely se doplnit prvky, které byly původně v interiéru i exteriéru budovy. Byla opravena fasáda budovy, položena nová dlažba na chodbách, byly zrestaurovány zámečnické prvky na schodišti i veškeré štukové výzdoby, ale především byla zrestaurována původní kaple, včetně nástěnných maleb. Budova prošla celkovou rekonstrukcí od suterénu až po střechu.
Po opravě v budově sídlí Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.

  • Realizace proměny: 24. 7. 2014 – 30. 10. 2015
  • Iniciátor proměny: Královéhradecký kraj
  • Investor: Královéhradecký kraj, ROP Severovýchod
  • Další partneři realizace proměny: Ing. Luboš Kasper – technický dozor investora
  • Projektant: Ateliér A11 Hradec Králové
  • Realizační firma: PRIMA spol. s r.o.

https://www.turistika.cz/mista/hradec-kralove-rudolfinum 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy