header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Potřeba nového většího a modernějšího planetária, které by vyhovělo nejen moderním formám školní výuky, ale i současným požadavkům na názorné a atraktivní provedení programů pro veřejnost, nás již od počátku nového tisíciletí vedla ke hledání možností zásadní modernizace stávajícího přístrojového vybavení i prostorového rozšíření současného planetária.
Pracovníci hvězdárny se opakovaně účastnili mezinárodních setkání, stáží a cest po Evropě, kde navštěvovali planetária a vědecká vzdělávací centra. Při návrhu koncepce hradeckého planetária byly důsledně uplatněny teoretické poznatky a získané zkušenosti, především pokud jde o vlastnosti, možnosti i fyzikální omezení digitálních projekčních systémů.
Realizací projektu Digitálního planetária došlo v regionu ke kvalitnímu posunu v seriózní prezentaci vědy a výzkumu. Projekt se týká široké veřejnosti, velkého počtu žáků a učitelů, kteří hvězdárnu navštěvují. Po architektonické stránce se nové planetárium prezentuje jako výrazný objekt, složený z rotačního elipsoidu posazeného na podstavu ve tvaru širokého kvádru. Kompozici lze chápat jako parafrázi přistávajícího fantaskního vesmírného korábu.

  • Realizace proměny: 1. 12. 2011 – 30. 11. 2014
  • Iniciátor proměny: Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
  • Investor: Operační program výzkum a vývoj pro inovace
  • Další partneři realizace proměny: Královéhradecký kraj, Statutární město Hradec Králové, Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové, centrum investic, rozvoje a inovací.
  • Projektant: Autor projektu DSP: Ing. arch. K. Schmied ml., AKIA, a.s.
  • Projektant: DPS: ARCHAPLAN s.r.o.
  • Realizační firmy: FATO a.s., AV MEDIA, a.s.

www.planethk.cz

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy