header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Krásnou přírodou je obec doslova obklopena. Labyrintem cestiček se dostanete kamkoli, vzít to můžete lesem i po poli, pěšky i na kole. Minout by však návštěvník neměl naše rybníky. Ty byly uměle vytvořeny v roce 2010. Zahrnují mokřadní nádrž, vodní nádrž a dvě mokřadní tůně. Celkové náklady byly téměř 17,5 mil. korun, velkou část pokryly získané dotace. Největší z rybníků zabírá plochu 30 000 m³ a má hloubku 1,5 metru. Na březích byly vysázeny nově stromy. Kromě příjemného posezení můžete objevovat také zajímavosti interaktivní naučné stezky 21. století. Na ní se podíleli také žáci ZŠ. Díky QR kódům, které jsou umístěny na jednotlivých tabulích, se kdokoli může dozvědět víc a víc informací online.
Cílem projektu je navázat na předchozí krajinářské aktivity, doplnit nová vodní díla o kvalitní stromovou zeleň (vysázeno 164 stromů) a zvýšit biodiverzitu krajiny, podpořit a doplnit současnou vegetaci tvořenou především bylinným patrem, rákosinami a vodními rostlinami o kvalitní stromové patro tvořené místně příslušnými dřevinami. Součástí projektu je také rozmístění informačních tabulí pro návštěvníky této lokality, lavičkami a odpadkovými koši.
Stezka vás provede překrásným prostředím rybníků zasazených do malebného údolí říčky Seziny. Trasa je dlouhá jen něco přes kilometr a svou nenáročností je přístupná všem věkovým kategoriím. Celkem 12 informačních panelů návštěvníky postupně seznámí se zdejší pestrou přírodou, především s místními druhy rostlin a živočichů. Patří mezi ně několik klenotů, včetně těch, které jsou zákonem chráněny. Stezku vybudovala obec Zbyslavice v roce 2016 ve spolupráci s místní základní školou a za finanční podpory Moravskoslezského kraje.

  • Realizace proměny: 2014–2017
  • Iniciátor proměny: Obec Zbyslavice
  • Investor: Obec Zbyslavice, Státní fond životního prostředí – revitalizace stromové zeleně, Moravskýslezský kraj – Naučná stezky Zbyslavice - interaktivně
  • Další partneři realizace proměny: ZŠ a MŠ Zbyslavice

 https://www.zbyslavice.cz/volny-cas/naucna-stezka-zbyslavice/https://www.zbyslavice.cz/volny-cas/naucna-stezka-zbyslavice/

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy