header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Fara v Zubrnicích s č.p. 39 je ojedinělou nemovitou kulturní památkou v klasicistním stylu s množstvím zachované stavební výbavy (okna, dveře, podlahy, kování atd.). Její hodnotu podtrhuje spojení s profesorem Vincencem Zahradníkem, jedním ze zakladatelů české filozofie, který zde působil jako farář v letech 1820–1830.
Původní stav fasády této kulturní památky byl alarmující, nacházela se v ohrožujícím stavu. Ze 2/3 byla fasáda opadaná a cihelné zdivo značně poškozené. Hrozilo vydrolení cihel, a tím narušení celkové statiky objektu.
Majitelkou objektu je PhDr. Ilona Rožková. Od roku 2014 budovu bývalé fary postupně rekonstruuje. Během roku 2017 probíhala kompletní obnova vnějších omítek domu za cca 1 mil. Kč.
Konkrétně to znamenalo: čištění tlakovou vodou, okopání omítek, obnovu soklového pásu, hrubé vápenné omítky, hladké vápenné omítky, římsy štítové, římsy korunní, římsy patrové, ostění oken a dvoubarevný nátěr fasády.
V obnovené památce se plánuje zřízení soukromého veřejně přístupného muzea, ubytovací kapacity k mezinárodním, zejména česko-německým, seminářům a specializované knihovny. Obnova a zprovoznění dochované sušárny na ovoce může nechat vyniknout dvěma směrům využití budovy. Reprezentativnímu a intelektuálnímu prostoru v 1. patře a praktickým prostorům v přízemí.
Zubrnice jsou významným místem, kde se zpřítomňuje život vesnice díky postupně rozšiřovanému skanzenu. Jsou zde pořádány jarmarky, ukázky dobových řemesel, funguje zde expozice původní staré školy a krámku. Součástí obce je historická železniční trať s železničním muzeem a elektrotechnické muzeum.

  • Realizace proměny: 2014–2017
  • Iniciátor proměny: PhDr. Ilona Rožková
  • Financováno z dotací:
    Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje 470 000 Kč,
    Z Ministerstva kultury ČR 620 000 Kč

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy