header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Spojení dvou na první pohled neslučitelných záměrů vyústilo v realizaci jedinečného souboru soch s názvem „Husovy pravdy“ při cestě do bělotínské školy.
Dostavba učebního pavilonu školy způsobila pocit jisté sevřenosti při cestě k hlavnímu vchodu do školní budovy. Na návrh učitelů byl proto zbořen 35 let starý cihlový plot dělící areál školy od farních budov, které po rekonstrukci slouží jako muzeum a mateřská škola. Betonový základ plotu se měl stát posezením pro děti v době přestávek ve vyučování.
Rok 2015 se stal rokem Jana Husa a jeho historicky neměnné pravdy provázely děti po celý rok budovou školy. Právě nadčasovost Husových pravd vyústila po obsáhlé diskusi s dlouholetým profesorem hořické kamenické školy akad. sochařem Michalem Moravcem v realizaci souboru 11 soch s názvem „Husovy pravdy“.
Bělotínské děti denně přicházejí do školy kolem Pravdy, Víry, Lásky, Pokory, Čistoty, Odpuštění, Odvahy, Důstojnosti, Radosti, Svobody a Úcty. Reálně tak došlo k propojení duchovního místa – fary s místem vzdělanosti – školou. Historicky i geograficky nejvýznamnější místo obce ještě doplnila socha sv. Jiří, patrona obce, umístěná před bývalou farou.

  • Realizace proměny: 2016–2017
  • Iniciátor proměny:  ZŠ a MŠ Bělotín spolu s obcí Bělotín
  • Investor: Obec Bělotín
  • Další partneři realizace proměny: Akademický sochař Michal Moravec se svými žáky z Hořic v Podkrkonoší

 http://www.belotin.cz/

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy